انتقال بیماری های میکروبی با توالت فرنگی | تغذیه سالم

توالت فرنگی

انتقال بیماریای میکروبی با توالت فرنگی

اواخر ژانویه گذشته بود که در بعضی منابع خبری اعلام شد: « محلولای شوینده توالت فرنگی می تونن دلیل التهابای پوستی شن.آکا ایران شاید خیلیا وقتی روی توالت فرنگی می شینن، به این فکر می افتند که نکنه از نفر قبلی که اونجا نشسته بوده، مریضی یا عفونتی بگیرن.

شما چه فکر می کنین؟

التهابای پوستی به وجود اومده به وسیله توالت فرنگی دلیل التهاب پوست دور و بر باسن و رانا می شن و اگه واسه درمان شون اقدامی انجام نشه، خارش، سوزش و درد اونا تا مدتا مهمون فرد گرفتار می مونه. این بیماریا اول در سال ۱۹۲۷ تعریف شدن. اون زمانا توالت فرنگیا چوبی بودن و تماس پوست با لاک، لعاب و رنگ این چوبا، دلیل تحریک پوست می شد. در ۲ دهه ۸۰ و میلادی کم کم توالتای چوبی خونگی و عمومی به شکلای جور واجور پلاستیکی پیشرفت پیدا کردن و کم کم کاورهای بهداشتی هم در دسترس عموم قرار گرفتن و در نتیجه التهابات پوستی به وجود اومده به وسیله نشستن روی توالت فرنگی شدیدا کم شد. اما تازگیا خونواده ها واسه شست وشوی سرویس بهداشتی و رعایت بهداشت از شکلای جور واجور محلولای پاک کننده بسیار قوی استفاده می کنن. محققان آمریکایی با معاینه چند مورد کودک گرفتار به التهاب پوستی در ناحیه باسن علل احتمالی این التهابا رو بررسی کردن و فهمیدن مسوولان مدارس این کودکان واسه شستن سرویسای بهداشتی مدارس از مواد شوینده بسیار قوی استفاده می کنن. این محلولا شامل ۲ ماده قوی و تحریک کننده شدید پوست (دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرید و آلکیل دی متیل آمونیوم کلرید) هستن. به خاطر همین، پیشنهاد می شه در اماکن عمومی مثل رستورانا، هتلا، بیمارستانا و… از پوششای یه بار مصرف توالت فرنگی استفاده کنین؛ اگه روش توالت فرنگی تون از شکلای جور واجور چوبیه اونو عوض کنین و واسه شست وشوی توالت فرنگی هم محلولای شیمیایی قوی رو به کار ببرین.

توالت فرنگی و بیماریای مقاربتی

بیماریا و عفونتای منتقله از راه تماس جنسی هنگام مقاربتای جنسی منتقل می شن اما بعضی از این بیماریا روشای انتقال دیگری هم دارن؛ مثلا از راه تماس پوستی. کلامیدیا، سوزاک و سیفلیس عفونتای منتقله جنسی باکتریایی هستن اما همه اونا فقط از راه مایعات جنسی انتقال پیدا میکنن. امکان نداره این بیماریا رو از نشستن روی توالت فرنگی بگیرین چون این باکتریای مریض کننده نمی تونن خارج از بدن آدما به مدت طولانی زندگی کنن. این در حالیه که ویروس عامل تب خال تناسلی می تونه از راه تماس پوستی بدون تماس با مایعات جنسی هم انتقال یابد.

توالت فرنگی، هپاتیت و ایدز

ویروسای عامل هپاتیت و ایدز از راه خون و مایعات جنسی فرد آلوده منتقل می شن اما ویروس هپاتیت در مدفوع هم هست؛ پس به طور نظری ممکنه طوری دست تون به مدفوع آلوده شه و پس از گذشت زمان، بی هوا دست به دهن ببرین و آلوده شید. اما انتقال اون از راه صندلی توالت فرنگی بعیده. گال و شپش ناحیه تناسلی هم انگلایی هستن که باید در بدن میزبان زندگی کنن و پس بعیده که روی صندلی توالت فرنگی بمونن و منتقل شن.

توالت فرنگی و عفونت تریکومونایی

عفونت تریکومونایی هم مریضی ایه که به وسیله موجودی تک سلولی به نام تریکومونا ایجاد می شه. این تک سلولی از راه تماس مستقیم جنسی یا تماس اندام تناسلی با جسمی خیس مانند هوله یا صندلی توالت فرنگی منتقل می شه اما احتمال انتقال اون از راه مقاربت بیشتره

.

منبع :

انتقال بیماری های مقاربتی از طریق توالت فرنگی | بیماری

: انتقال بیماریای مقاربتی از راه توالت فرنگی

: امروزه با افزایش بیماریای عضلانی به کار گیری توالت فرنگی باب شده. شاید خیلیا وقتی روی توالت فرنگی می شینن، به این فکر می افتند که نکنه از نفر قبلی که اونجا نشسته بوده، مریضی یا عفونتی بگیرن. التهابای پوستی به وجود اومده به وسیله توالت فرنگی دلیل التهاب پوست دور و بر باسن و رانا می شن و اگه واسه درمان شون اقدامی انجام نشه، خارش، سوزش و درد اونا تا مدتا مهمون فرد گرفتار می مونه.

این بیماریا اول در سال ۱۹۲۷ تعریف شدن. اون زمانا توالت فرنگیا چوبی بودن و تماس پوست با لاک، لعاب و رنگ این چوبا، دلیل تحریک پوست می شد. در ۲ دهه ۸۰ و میلادی کم کم توالتای چوبی خونگی و عمومی به شکلای جور واجور پلاستیکی پیشرفت پیدا کردن و کم کم کاورهای بهداشتی هم در دسترس عموم قرار گرفتن و در نتیجه التهابات پوستی به وجود اومده به وسیله نشستن روی توالت فرنگی شدیدا کم شد.

اما تازگیا خونواده ها واسه شست وشوی سرویس بهداشتی و رعایت بهداشت از شکلای جور واجور محلولای پاک کننده بسیار قوی استفاده می کنن. محققان آمریکایی با معاینه چند مورد کودک گرفتار به التهاب پوستی در ناحیه باسن علل احتمالی این التهابا رو بررسی کردن و فهمیدن مسوولان مدارس این کودکان واسه شستن سرویسای بهداشتی مدارس از مواد شوینده بسیار قوی استفاده می کنن.

این محلولا شامل ۲ ماده قوی و تحریک کننده شدید پوست (دی دسیل دی متیل آمونیوم کلرید و آلکیل دی متیل آمونیوم کلرید) هستن. به خاطر همین، پیشنهاد می شه در اماکن عمومی مثل رستورانا، هتلا، بیمارستانا و… از پوششای یه بار مصرف توالت فرنگی استفاده کنین؛ اگه روش توالت فرنگی تون از شکلای جور واجور چوبیه اونو عوض کنین و واسه شست وشوی توالت فرنگی هم محلولای شیمیایی قوی رو به کار ببرین.

توالت فرنگی و عفونت تریکومونایی
عفونت تریکومونایی هم مریضی ایه که به وسیله موجودی تک سلولی به نام تریکومونا ایجاد می شه. این تک سلولی از راه تماس مستقیم جنسی یا تماس اندام تناسلی با جسمی خیس مانند هوله یا صندلی توالت فرنگی منتقل می شه اما احتمال انتقال اون از راه مقاربت بیشتره.

توالت فرنگی، هپاتیت و ایدز
ویروسای عامل هپاتیت و ایدز از راه خون و مایعات جنسی فرد آلوده منتقل می شن اما ویروس هپاتیت در مدفوع هم هست؛ پس به طور نظری ممکنه طوری دست تون به مدفوع آلوده شه و پس از گذشت زمان، بی هوا دست به دهن ببرین و آلوده شید. اما انتقال اون از راه صندلی توالت فرنگی بعیده. گال و شپش ناحیه تناسلی هم انگلایی هستن که باید در بدن میزبان زندگی کنن و پس بعیده که روی صندلی توالت فرنگی بمونن و منتقل شن.

توالت فرنگی و بیماریای مقاربتی
بیماریا و عفونتای منتقله از راه تماس جنسی هنگام مقاربتای جنسی منتقل می شن اما بعضی از این بیماریا روشای انتقال دیگری هم دارن؛ مثلا از راه تماس پوستی. کلامیدیا، سوزاک و سیفلیس عفونتای منتقله جنسی باکتریایی هستن اما همه اونا فقط از راه مایعات جنسی انتقال پیدا میکنن.

امکان نداره این بیماریا رو از نشستن روی توالت فرنگی بگیرین چون این باکتریای مریض کننده نمی تونن خارج از بدن آدما به مدت طولانی زندگی کنن. این در حالیه که ویروس عامل تب خال تناسلی می تونه از راه تماس پوستی بدون تماس با مایعات جنسی هم انتقال یابد.

منبع :

انتقال بیماری های عفونی از طریق استخرهای شنا | بیماری

: انتقال بیماریای عفونی از راه استخرهای شنا

بهداشت, روی خط خبرگزاریا

احتمال انتقال بیماریهای عفونی از راه استخرها ممکن است، پس آدمایی که دچار مریضی هستن، نباید به این جاها رفت و اومد کنن.

دکتر محمد مهدی صابر، متخصص گوش و حلق و بینی در گفتگو با مهر، التهاب گوش میانی رو، از بیماریهایی دونست که انتقال اون از راه شنا کردن در استخر شایعه.

به گفته ایشون؛ مریضی التهاب گوش میانی همیشه با سوزش، خارش، درد و حتی ترشح در مجرای خارجی گوش همراه س و باعث ناراحتی افراد می شه.

این متخصص گوش و حلق و بینی اضافه کرد:

در صورت دچار شدن به این آسیب، باید مجاری گوش رو تا حد امکان خشک نگاه داشت و داروهای ضد میکروبی مصرف کرد.

هاشمی هم اینکه از عفونت چشمی به عنوان یکی دیگه از بیماریهای منتشره از راه آب تنی در استخر، نام برد و گفت:

التهاب ملتحمه چشم که از راه تماس چشم با آب آلوده ایجاد می شه؛ با سوزش چشم، قرمزی، ریزش اشک، ترشحات چسب ناک و چرکی همراه س.

:

آدمایی که گرفتار به این نوع ناراحتی هستن تا وقتی که به طور کامل بهبود نیافته ان نباید به استخرها رفت و اومد کنن.

این متخصص گوش و حلق و بینی در مورد بقیه بیماریهایی که از راه استخرها منتقل می شه، گفت:

عفونتایی مثل شکلای جور واجور کچلی هم از راه شنا کردن در استخرهای آلوده منتقل می شه

parsigold.com

.

منبع :

انتقال بیماری های خطرناک از طریق دندانپزشکی | بیماری

: انتقال بیماریای خطرناک از راه دندونپزشکی

: وقتی به مطب دندونپزشکی مراجعه می کنین در مرحله اول بهتره از وضعیت بهداشتی این مکان مطمئن شید چون امکان انتقال شکلای جور واجور مریضی های خطرناک از جمله هپاتیت و HIV ,  انتقال بیماریای عفونی ,  هپاتیت نوع A ,  بیماریای قارچی و  هپاتیتای نوع B  ممکنه با درمانای دندونپزشکی به شما انتقال پیدا کنه.

امیر حسین پور فرید متخصص دندونپزشکی ؛ گفت: رعایت نکردن نکات بهداشتی اولین ضربه رو به کادر درمانی کلینیکای دندونپزشکی وارد می کنه.

ایشون در ادامه اضافه کرد: آمارهای ثابت شده ای هست مبنی بر اینکه بیماریای لاعلاج بیشتر از راه نبود رعایت نکات بهداشتی گسترش پیدا می کنن.

پورفرید با تاکید بر اینکه رعایت نکردن اصول بهداشتی در دندانپزشکیا شک نداشته باشین موجب انتقال بیماریای عفونی می شه، گفت: خطر بیماریای غیر قابل درمان مانند هپاتیت و HIV در مورد وسایل برنده به خصوص سوزن یا تیغ که یه بار مصرف نیس، بیشتر ایجاد می شه.

این متخصص دندونپزشکی در ادامه اضافه کرد: در  مورد بقیه بیماریایی که از راه مخاط و پوست انتقال پیدا می کنن مانند بیماریای قارچی و هپاتیت نوع A از راه بزاق امکان انتقال هست، اما هپاتیتای نوع B و C بیشتر از راه خون منتقل می شه.

ایشون گفت: ضرورت داره افراد گرفتار به بیماریای واگیردار موقع مراجعه به مراکز درمانی مریضی خود رو اعلام کنن، تا وسایل استفاده شده واسه این افراد با دقت بیشتری استریل شه.

پورفرید با تاکید بر اینکه بحث بیماریای واگیر دار جدیه بیان داشت: به مردم پیشنهاد می کنیم واسه درمان به خصوص در امور مربوط به دندونپزشکی با شناخت و اطمینان بیشتری به کلینیکا و بیمارستانا مراجعه کنن و فقط به دنبال ویزیت ارزون نباشن.

این متخصص دندونپزشکی با تاکید بر نقش آموزش در پیشگیری از دچار شدن به بیماریای واگیر دار گفت: ارائه آموزشای نیاز به مردم، توجه جدی تر بر مسئله سلامت و وجود یه سازمان نظارتی مناسب و توجه دائمی بر فعالیت کلینیکا، به خصوص در بیمارستانا  می تونه در این مورد بسیار اثر داشته باشه.

باشگاه خبرنگاران جوون

منبع :

انتقال بیماری ها از سگ به انسان | بیماری

یکی از مشکلات اصلی و کلی ی بهداشتی کشور که سال ها هستش به صورت یه مشکل، منابع انسانی و مالی کشور رو به خود اختصاص داده و هر از چند گاه به صورت بحران جدی در استان های جور واجور و به شکل مریضی های نوپدید و بازپدید خود رو رو می سازه، مریضی های قابل انتقال بین آدم و حیوانه. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از بین ۱۷۰۹ عامل مریضی زا، ۸۳۲ عامل، از حیوانات به آدم منتقل می شه و هم اینکه از بین ۱۵۶ مریضی نوپدید شناخته شده در آدم، ۱۱۴ مورد اون از حیوانات به آدم منتقل می شه. در بعضی از کشورای پیشرفته، تعداد حیوانات خونگی شون از تعداد شهروندان اون بیشتره و همه ی این حیوانات به صورت بالقوه توانایی انتقال مریضی رو دارن.

با در نظر گرفتن این که این مریضی ها می تونن سیستم ایمنی رو درگیر کنن، باید در مورد تماس حیوانات با مُسن ترها، نوزادان، کودکانی که در حال آموزش راه رفتن هستن، افراد تحت درمان مریضی های سرطانی، آدمایی که به تازگی جراحی پیوند عضو داشته ان و آدمایی که مریضی های خودایمن دارن توجه خاصی انجام بشه.

سگ در اتاق ما!

سگ یکی از حیواناتیه که همیشه در زندگی آدم ها حضور داشته. هرکی تصمیم به نگهداری سگ در منزل داشته باشه، باید بدونه که پس از اینجور تصمیمی مسوولیت هایی متوجه اون می شه که باید به خوبی اون ها رو بشناسه، قبول کنه و بعد مبادرت به خرید و نگهداری سگ کنه.

هرچند ورود یه سگ به خونه، واسه بعضی، اتفاقی هیجان انگیزه، اما آماده کردن خونه واسه آوردن سگ، کار بسیار حساس و سختیه.

محققان آمریکایی اعلام کردن: آدمایی که از سگ های خونگی نگهداری می کنن به دلیل این که بیشتر پس از تماس با حیوان دست های خود رو نمی شویند یا ممکنه این حیوان به تختخواب صاحب خود هم راه پیدا کنه، در بیشتر موارد میکروب های سگ به افراد منزل منتقل شده و احتمال انتشار میکروب بین اعضای خونواده هم بیشتر می شه.

دکتر کیت استنسکی(keith stanski) محقق دانشگاه ایالتی کنزاس در این باره گفت: تحقیقات نشون می دهد که تقریبا تموم کسائی که سگ دارن با سگ شون غذا می خورند و بیشتر از نصف اونا به این حیوان اجازه می بدن که روی تختخواب شون کنار اونا بخوابه.

ایشون در ادامه تاکید کرد: آزمایشات نشون میده خیلی از میکروبای مدفوع سگ، در اثر انگشتِ صاحبان اونا، هست.

دکتر استنسکی هم اینکه فهمیده ۱۰ درصد از آدمایی که در خونه سگ دارن دارای زنجیره های باکتریایی " E coli " هستن که هم در حیوان و هم در صاحب اون مشاهده می شه.

هاری

هاری یه مریضی ویروسی فوق العاده کشنده س که موجب عفونت مرکز دستگاه عصبی می شه. همه حیوانات خونگرم ممکنه به اون دچار شن و به وسیله گاز گرفتن به وسیله حیوانات هار مریضی انتقال پیدا میکنه.

سگ هار به شکل خطرناکی حالت تهاجمی به خود گرفته، تمایل شدیدی به گاز گرفتگی وسایل، حیوانات و آدم، از جمله صاحب خود نشون میده و بیشتر خود رو هم گاز گرفته و زخمای شدیدی در بدن بوجود میاره. سگ هار تمایل به ترک محل سکونت داشته و به سگا و حیوانات دیگه حمله می کنه. در مرحله آخر مریضی، تشنجات عمومی متداوله.

اهمیت هاری از نظر بهداشت عمومی براساس تعداد موارد مریضی نبوده بلکه در مورد مرگ و میر شدید به وجود اومده به وسیله مریضی که َ ۱۰۰ درصد بیماران رو در بر میگیره، هستش و هم برخورد فکری و احساسی، رنج و اضطراب افراد گاز گرفته شده در ترس از دچار شدن به مریضی هم، خالی از اهمیت نیس، هم اینکه، خسارت اقتصادی به وجود اومده به وسیله صرف مدت زمان و طول درمان ضد هاری رو شامل می شه.

گاز گرفته شدن به وسیله حیواناتی مانند گربه، خفاش، موش، گرگ و راکون هار هم می تونه منتهی به هاری شه. به هر حال اگه انسانی به وسیله حیوونی مشکوک گزیده شد، باید بدون این دست اون دست کردن از سرم ضد هاری استفاده شه. تزریق به موقع این سرم می تونه از مرگ فرد جلوگیری کنه.

لیشمانیوز جلدی

لیشمانیوز جلدی یا سالک یه مریضی پوستی طولانی مدت و بدون درد و تب، قابل انتقال بین آدم و تعدادی از حیوانات از جمله جوندگان و سگه. هنگام خونخواری پشه ی خاکی از زخم های سالک در جوندگان و سگ، انگل مریضی وارد بدن پشه ی خاکی می شه و با نیش پشه ی آلوده، مریضی به آدم منتقل می شه. این  مریضی  در شروع به صورت یه  برجستگی کوچکه که کم کم بزرگ شده و به صورت زخم در میاد و احتمال داره که زخما خود به خود ظرف چند هفته تا چند ماه و بعضی وقتا یه سال و یا بیشتر بهبود پیدا کنن. ممکنه ضایعات تک یا زیاد بوده و بعضی وقتا بدون زخم و با احتمال خیلی کم منتشر شه. در بعضی  افراد برگشت مریضی پس از بهبود به صورت زخم و یا برجستگی کوچیک در محل زخم قبلی خوب شده، ظاهر می شه.

کیست هیداتیک

کیست هیداتیک یه مریضی انگلی است که آدم و دام در اثر خوردن تخم یه جور انگل به نام کرم تنیااکینوکوک که در مدفوع سگ مریض هست، به اون گرفتار می شن. کیست هیداتیک کیسه ای آبکی شامل مرحله ی نوزادی انگله که امکان ایجاد اون در اعضای جور واجور بدن هست. این کیست ها بسته به این که در ریه، کبد، مغز یا هر بافت دیگری ایجاد شده باشن قادر به بروز مشکلات مختلفی هستن و واسه برداشتن اون ها نیاز به عمل جراحی است. راه انتقال این مریضی از راه دست آلوده به مدفوع سگ و خوردن آب و مواد غذاییه که به وسیله ی مدفوع حیوان مریض، آلوده شده باشه. واسه پیشگیری باید تماس آدم با سگ ها رو کم و سگ های آلوده رو درمان کرد و سبزیجات رو قبل از مصرف به طور کامل شست و هم اینکه از تغذیه ی سگ از امعا و احشای دام جلوگیری کرد.

مریضی های انگلی سگ

این مریضی ها رو می توان به دو دسته انگل های خارجی و داخلی تقسیم کرد.

نوع خارجی شامل گری، کک و شپشه.

کک: کک ها روی کف لونه یا بستر تخم می گذارن و تخم ها در عرض ۲ تا ۳ هفته به کک های بالغ تبدیل می شن. کک سگ(Ctenocephalides canis) به عنوان میزبان واسط واسه لارو، یه کرم نواری شایع به نام دیپلیدیوم کانینوم عمل می کنه. این نکته ضرورت کنترل آلودگی به کک رو بیشتر می کنه البته با تذکر این که کک سگ می تونه باعث گزش شدید صاحب حیوان هم بشه. جالبه که بدونین کک آدم یا همون پولکس ایریتانس(pulex irritans) روی بدن سگ هم زندگی می کنه.

شپش : سگ به دو گونه از شپش ها گرفتار می شه: یه شپش مکنده به نام لینوگناتوس پیلیفروس(linognathus piliferus) و یه شپش گزنده به نام تریکودکتس کانیس((Trichodectes canis. شپش باعث خارش شدید و پوسته پوسته شدن پوست می شه. این موجودات با تماس مستقیم منتقل می شن. تخمای شپش به موهای بدن می چسبد و لاروهای اونم در همون جا از تخم خارج می گردن. بعضی از شپشا خونخوار بوده و باعث کم خونی می شن.

نوع داخلی شامل کرم ها هستش که دو نوع از اون ها هست: کرم های گرد و کرم های نواری.

کرم نواری: کرم نواری عادی در سگ کانینوم((caninum نامیده می شه ولی شکلای جور واجور دیگری هم هست. نشونه های شاخص آلودگی حیوان به کرم نواری شامل اشتهای حریصانه همراه با تحلیل رفتن حیوانه. هم اینکه می توان کرم رو در مدفوع یا چسبیده به موهای دور و بر مقعد سگ هم دید.

کرمای گرد: گاه در تابستون، سگ ها در بین پنجه های خود دچار مریضی جرب طولانی می شن که جرب های واقعی نیستن بلکه لاروهای انگلی هستن که در زیر پوست نقب می زنند.

توکسوکاریازیس(Toxocariasis ) یه مریضی انگلی از خونواده ی کرم های گرده. این انگل در خیلی از حیوانات و آدم قادر به ایجاد بیماریه. در سگ و گربه دو گونه ی توکسوکارا کتی و توکسوکارا کنیس می تونه دلیل مریضی شه. توله سگ ها از راه بند ناف در دوران جنینی و هم خوردن شیر مادر پس از تولد آلوده می شن، اما گربه ها فقط از راه خوردن شیر مادر آلوده می شن. این انگل نه فقط در سگ و گربه باعث مریضی می شه، بلکه مهاجرت لارو انگل در بدن آدم خصوصاً بچه ها ایجاد مریضی می کنه. در آمریکا تخمین زده می شه که هرساله هزار مورد از آلودگی در آدم مشاهده می شه.

دو شکل کلی این مریضی هست:

الف. شکل چشمی:

توکسوکاریازیس می تونه منتهی به مریضی های چشمی شه که در آخر به کوری می انجامد. شکل چشمی وقتی ایجاد می شه که آدم یا حیوان تخم انگل رو ببلعد. تخم انگل داخل روده، باز و تبدیل به لارو می شه. این لارو می تونه به بقیه نقاط بدن از جمله چشم مهاجرت کنه که در چشم منتهی به التهاب و زخم شبکیه می شه. هر ساله حدود ۷۰۰ نفر از کودکان گرفتار به شکل چشمی توکسوکاریازیس، بینایی خود رو از دست می بدن.

ب. شکل احشایی:

آلودگی شدید با توکسوکاریازیس با اینکه به ندرت اتفاق می افتد، اما می تونه منتهی به شکل احشایی توکسوکاریازیس شه. پس از این که تخم این انگل به وسیله آدم بلعیده شد، در روده به لارو تبدیل می شه. این لاروها در داخل بدن شروع به مهاجرت می کنن تا این که خود به خود بمیرن. این ممکنه چندین سال به طول برسه. بخش هایی که بیشتر درگیر می شن شامل مغز، کبد، ریه و چشمه. علایم مریضی شامل تب، سردرد، سرفه، درد یا ناراحتی معده، آسم یا پنومونیه. در بیشتر موارد افراد بالغی که به تعداد کمی لارو انگل آلوده شده ان علایم خاصی رو نشون نمی بدن. بیشتر علایم در بچه هایی که با سگ و گربه بازی می کنن دیده می شه. با اینکه موارد توکسوکاریازیس گربه ای هم در آدم دیده می شه، اما به دلیل عادت رفتاری گربه در دفع مدفوع، موارد اون نادرتره.

تخم این انگل می تونه تا دو سال یا بیشتر در خاک زنده بمونه. شما و فرزندان تون می تونین در صورت بلع یهویی تخم های عفونی توکسوکاریازیس از خاک یا بقیه سطوح آلوده و لوازمی از منزل که با سگ و گربه در تماس بوده ان، آلوده شید. در صورت بروز علایم، انجام آزمایش های خاص واسه تشخیص آلودگی لازمه. شکل احشایی آلودگی، با داروهای ضد انگل که معمولاً همراه با داروهای ضد التهاب داده می شه، درمان می شه. درمان شکل چشمی مشکل تره و معمولاً تلاش می شه که از پیشرفت جراحت چشم جلوگیری شه. این انگل در خانوم هایی که به خصوص واسه اولین بار باردار می شن، می تونه منتهی به سقط جنین یا زایمون خام شه.

جای هیچ حیوونی در منزل مسکونی نیس

با در نظر گرفتن اهمیت مریضی های گفته شده، اطلاع رسانی و ارتقای سطح آموزش جامعه در این مورد اهمیت خاصی داره. بیشتر کارشناسان دامپزشکی با گفتن این که هر روز بر تعداد آدمایی که به نگهداری حیوانات خونگی رو می بیارن اضافه می شه، تاکید می کنن در تموم جوامع مهم ترین مشکلی که در این مورد مطرح می شه موضوع ی مریضی های مشترک بین حیوان و انسانه.

از دید بهداشتی، جای هیچ حیوونی در منزل مسکونی نیس، چون همه ی حیوانات می تونن تعدادی از مریضی ها رو به آدم منتقل کنن. نگهداری هر نوع حیوونی در منزل عوارضی داره که تشخیص بعضی از این مشکلات و مریضی ها در افراد گرفتار بسیار سخته و تشخیص اون تو یه سریای دیگه امکان پذیر نیس. صاحبان سگ و گربه و به خصوص بچه های کوچیک بیشتر در برابر دچار شدن به مریضی هستن. بچه های کوچیک به دلیل این که چهار دست و پا راه می روند و مرتب دست شون رو در دهن می کنن بیشتر در خطر هستن.

چند پیشنهاد:

دست های تون رو بعد از تماس با حیوان خونگی حتماً بشورید.

به بچه ها اجازه ندین در مکان هایی که به وسیله ی مدفوع حیوانات خونگی یا بقیه حیوانات آلوده شده بازی کنن.

هیچوقت بچه های کوچیک رو با سگ ها تنها نذارین .

جمع آوری: مریم مرادیان نیری – سایت تبیان

منابع:

ماهنامه ی جامعه ی پزشکی استان گیلان

سایت پزشکان بدون مرز

سایت پزشکان ایران

*

انتقال ایدز با کاشت ناخن | بیماری

: انتقال ایدز با کاشت ناخن

:  

بهتره واسه کاشت ناخن به هر آرایشگاهی اطمینان نکنین وسایل و وسیله اونا غیربهداشتی هستن و استریل نیستن و در صورت زخم شدن و خونریزی دور و بر ناخن افراد جور واجور ،می تونن منتقل کننده بیماریای خطرناک از جمله ایدز باشن .

بیشتر مردم از راه های انتقال ویروس HIV و ایدز باخبرند اما یه زن با عجیب و غریب ترین روش به این مریضی گرفتار شده.

به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ هممون میدونیم که روش انتقال ویروس HIV از راه خون، رابطه جنسی و سوزن مشترک  است. با این حال این روش ها تنها راه انتقال این ویروس بسیار خطرناک نیس.

عجیب و غریب ترین روش انتقال ویروس HIV تو یه زن برزیلی باعث شده تا  اون به این ویروس گرفتار شه.

اون وقتی که واسه اهدای خون به مرکز پزشکی مراجعه کرده بود از گرفتار شدن به این ویروس خبردار شد. پس ازانجام آزمایشات لازم پزشکان به اون گفتن که با وجود اینکه پارامترهای خونی اون در رنج مطلوب قرار داره اما هنوز نشونه ای از بار ویروسی بالا در بدن ایشون دیده می شه.

پس از یافته های آزمایشات کامل و تایید دچار شدن به ویروس HIV این زن جوون شوکه شده بود که چیجوری اون به این ویروس گرفتار شده چون اون بدون داشتن هیچ رابطه ای یا به کار گیری سوزن مشترک یا روشای عادی دیگه مانند مراجعه به دندونپزشکی مریض شده  اما در همین بین که به چرایی دچار شدن خود به این ویروس فکر می کرد یهو فهمید که چند روز پیش اون در سالن زیبایی کاشت خون وسایل مانیکور ناخن خود رو به دخترعمویش داده و بعد خودش از اونا استفاده کرده بود.

دختر عموی این خانوم برزیلی واسه اینکه مشخص شه عامل دچار شدن وسایل مانیکور بوده مورد آزمایش قرار گرفت که در آخر اون HIV مثبت و عامل انتقال بود.

پس از گرفتن نمونه خون  هر دو اونا و موشکافی ویروس در نتیجه مشخص شد که ساختار ژنتیکی ویروس هر دو نفر یکی بوده و به طور حتم به کار گیری یه ناخن گیر ساده مانیکور عامل انتقال ویروس HIV شناخته شد.

با این حال مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریا (CDC)  ناخن گیر رو به طور رسمی به عنوان یه عامل انتقال ویروسHIV در لیست خود قرار نداد چون این مورد بسیار نادر بوده و مردم نباید ترس از اون بترسند چون در شرایط بسیار خاص این اتفاق افتاده و تنها نمونه گزارش شده به خاطر همین راه انتقال ویروس HIV به حساب نمیاد.

منبع :

انتقال ایدز از طریق حشرات گزنده | تغذیه سالم

 انتقال ایدز

انتقال ایدز از راه حشرات گزنده

بعضی مریضی‏ها می‏تونن از راه گزش پشه منتقل شن؛ مثل مالاریا، سالک، تب زرد و. . .

ایدز از راه حشرات منتقل نمی‏شه حتی در مناطقی که گسترش ایدز بالاست و پشه هم زیاده مثل مناطق آفریقایی بازم ثابت نشده که گزش حشره راهی واسه انتقال ویروس HIV باشه. چندین دلیل هست که حشرات انتقال دهنده ایدز نیستن. یکی از دلایل اینه که وقتی پشه فردی رو می‏گزد خون فرد گزیده شده قبلی که در سیستم گوارشش هست رو وارد بدن فرد دوم نمی کنه بلکه بزاق خود رو از راه نیش وارد پوست فرد دوم می کنه.

بزاق پشه دارای موادیه که مانع بند اومدن خون می‏شه و هم مکیدن خون رو واسه پشه آسون‏تر می کنه پس انتقال خون به فرد دوم صورت نمی گیره و فقط ممکنه بزاق حشره وارد بدن فرد دوم شه که بزاق عامل انتقال ایدز نیس. اجزای دهانی حشره و بزاق هم فقط ممکنه مقادیر بسیار کمی خون رو در خود نگه داره، ضمن اینکه خون افراد گرفتار به ایدز همیشه سطح بالایی از ویروس رو نداره پس در کل خطر بسیار کمی داره که بزاق پشه خونی باشه. علاوه ‏بر این ویروس ایدز مدت بسیار زیادی در بدن حشره زنده نمی مونه چون به خاطر آنزیم‏های دستگاه گوارش حشره ویروس ایدز قدرت افزایش و امکان زنده موندن در بدن اونو نداره.

دلیل دیگه اینه که به باور حشره شناسا حشرات گزنده مثل پشه بدون این دست اون دست کردن پس از گزش یه فرد به دنبال طعمه دیگه نمی‏روند و یه مدت استراحت می کنن تا خون مکیده شده هضم شه. در این مدت ویروس HIV از بین می‏رود. همه این دلایل نشون میده نباید نگران انتقال ویروس HIV از راه حشرات باشیم. البته اینم بگیم که بعضی مریضی‏ها می‏تونن از راه گزش پشه منتقل شن؛ مثل مالاریا، سالک، تب زرد و. . . که اینا از راه بزاق پشه منتقل شن. این ویروس‏ها بعد از ورود به بدن پشه در دستگاه گوارش حشره افزایش می‏شن و سلول‏های دیواره سیستم گوارشی پشه رو آلوده می کنن و خیلی راحت زنده می‏مانند. این مریضی‏ها از راه بزاق پشه توانایی انتقال دارن ولی ویروس ایدز از راه بزاق توانایی انتقال نداره.

دکتر طاهره سوری، متخصص مریضی‏های عفونی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی

.

منبع :

انتقال اعضای پیوندی نیازمند پروازهای اختصاصی است | بیماری

اهواز ـ مدیر مرکز فرآهم بیاری اعضای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در تموم دنیا یه هواپیما و پرواز اختصاصی واسه پیوندهای عضو اختصاص میدن که فعلا این امکان در ایران جفت و جور نشده.

امین بحرینی اعلام کرد: چند روز قبل «سیاوش بیاره» طلبه ای ۲۲ ساله بود که به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد و خونواده ایشون با اهدای عضو موافقت کردن.

ایشون اضافه کرد: با انجام بررسی مشخص شد که کبد، کلیه ها و پوست این مریض مرگ مغزی واسه پیوند عضو مناسبه. کبد و کلیه ها رو در اهواز پیوند زدیم و قلب هم واسه پیوند به تهران منتقل شد.

مدیر مرکز فرآهم بیاری اعضای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: امکان پیوند کلیه اینجا وجود داشت و کبد هم یا در خوزستان و یا اینکه در شیراز انجام می شد ولی امکان پیوند قلب و ریه در این استان وجود نداره.

بحرینی گفت: مدت زمان پیوند خیلی کوتاهه و باید زیر چهار ساعت انجام شه، پس چون زمان کمه و این امکان هم واسه پیوند قلب و ریه در استان نیس باید عضو مورد نظر رو هر چی سریعتر به خارج از استان منتقل کرد.

فوق تخصص جراحی پیوند اعضا گفت: در تموم دنیا یه هواپیما و پرواز اختصاصی واسه این جور پیوندها اختصاص میدن که فعلا این امکان در ایران به طور کامل فعال نشده. البته واسه پیوند قلب این مریض گذشته با دستور مستقیم وزیر پرواز انجام و قلب به تهران منتقل شد.

ایشون گفت: وزارتخانه قصد شروع کار دادن پرواز اختصاصی رو داره ولی نیاز به هماهنگی پیچیده ای با وزارت راه داره و هزینه بر همه.

منبع :

انتقال استرس از طریق اسپرمِ پدر به فرزند | بیماری

محققان پژوهشگاه دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا فهمیدن که صفتی مانند اندازه استرس در فرد از راه پدر به بچه منتقل می شه، اما منشاء اون در DNA فرد نیس.

در مطالعه تازه ای که در دانشگاه پنسیلوانیا در مورد موشا انجام شده، مشخص شده که تجربه استرس موجب تغییر اسپرم موش نر در سطح مولکولی می شه و از راه «اپی ژنتیکی» -از راهی غیر از کد DNA- به وسیله مولکولی به نام microRNA (ریز RNA یا mIR) منتقل می شه.

یه مدت پیش تحقیق دیگری هم در دانشگاه مک گیل کانادا با همکاری محققان سوئیسی نشون داده بود که رفتارای بهداشتی پدر در سالای قبل از تولد فرزندان، از همین روش ایجاد کننده بروز بیماریا در نسل بعدی می شه.

به گزارش futurity.org در مقاله ای که در ژورنال Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده، سرنخای مهمی در مورد درک چگونگی اثر قبول کردن رشد مغزی کودکان و سلامت روان از تجربیات زندگی پدر ارائه و نشون داده شده که چیجوری فرزندان به روشی به طور کاملً بیولوژیک و رفتاری تحت تاثیر تنشای وارد اومده بر پدر قرار می گیرن.

: انتقال استرس از راه اسپرمِ پدر به بچه

تریسی ال. بِیل، استاد عصب شناسی دانشگاه پنسیلوانیا در این مورد میگه: «به نظر من خیلی جالبه که استرس تقریباً ناچیز تو یه موش نر این تغییر بزرگ رو در عکس العمل ریز RNA شروع کنه که رشته ای از تحولات رو در نسلای بعدی بوجود می آورد.»

بِیل در تحقیقات اولیه نشون داده بود که موش نر که قبل از تولید مثل با روشی مانند تغییر قفس یا انتشار بوی ادرار روباه تحت استرس قرار گرفته بود، با نشون داده بود، فرزندانی داره که عکس العمل مشابهی به اون استرس نشون میدن.

وقتی که اسپرم پدران دارای استرس با همتایان بدون استرس اونا مقایسه شد، اونا متوجه تغییراتی در نه عدد ازmIRا در حیوانات تحت استرس شدن. mIRا بر خلاف بعضی از شکلای جور واجور دیگه RNA، واسه یه پروتئین کد به وجود نمیارن؛ اونا در جهت خاموش کردن یا کاهش RNAای پیام رسان خاصی عمل میکنن و مانع از انتقال اونا به پروتئین می شن.

این گروه پژوهشی می خواد در مرحله بعد بررسی کنه که کدوم عوامل بالادستی می تونه از ورود یه عکس العمل استرس غیر طبیعی به نسل بعدی جلوگیری کنه. هم اینکه اونا امیدوارن که که به مطالعه نقش mIRا در آدم و انتقال تنش به فرزندان آدم بپردازند.

این تحقیق با سرمایه موسسه ملی بهداشت روانی آمریکا انجام شده.

تغذیه اثری مستقیم بر قدرت اسپرم داره. مصرف کافی و متعادل غذاهای غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان های دیگه به پیشگیری از مشکلات اسپرم کمک می کنه و جنب و جوش اسپرم رو زیاد می کنه.

این در حالیه که عادات غذایی ناسالم، مصرف مشروبات الکلی، سیگار، مواد مخدر، کمبود روی، اسیدفولیک، ویتامین D، کلسیم به کاهش کمیت و کیفیت اسپرم، مایع منی و مشکلات ترشح تستوسترون منجر می شه. مشخص شده که پدرانی که یه ماه قبل از باردارشدن همسرشون مشروب زیادی مصرف می کنن، صاحب فرزندانی با وزن کمتر می شن و این کاهش وزن بر سلامت بچه و وضعیت زندگی آینده ایشون خیلی موثره، چون که الکل دلیل کاهش سطح تستوسترون و افزایش اسپرمای عجیب می شه.

کمبود کوتاه مدت روی می تونه سطح تستوسترون و حجم منی رو کم کنه. کمبود اسید فولیک در مرد دلیل کاهش تعداد اسپرم می شه.

باروری در سن بالا نه فقط واسه خانوما بلکه واسه آقایون هم دردسرسازه. با افزایش سن، تغییراتی در روند اسپرم سازی ایجاد می شه، طوری که پس از ۳۰ سالگی هرساله حدود یه درصد از اندازه تستوسترون مرد کم می شه و پس از ۴۰ سالگی قدرت باروری اونا تا ۷۰ درصد کم میشه. شکاف کام، لب شکری، سندرم داون و آکندروپلازی از جمله مشکلات جنینی هستن که در صورت سن بالای پدر رخ میدن.

۱ تو یه تحقیق، افزایش مصرف قهوه از دلیلای مشکل باروری مردان گفته شده اما در تحقیقی دیگه مصرف قهوه از دلیلای تقویت قدرت باروری آقایانه، با در نظر گرفتن این شرایط الان مصرف بیشترین حد یک تا دو فنجون قهوه در روز به آقایون پیشنهاد می شه.

۲ مثلا گرمای بیشتر از اندازه در شغلایی مانند نانوایی، سونا، جکوزی از دلیلای مضر به اسپرم ذکر می شن. ۳ طبق بعضی بررسیا تلفنای همراه، کامپیوتر نوت بوک، به دلیل ایجاد میدون الکترومغناطیسی باعث آسیب رسوندن به اسپرم می شه.

منبع :

انتقال آلزایمر از طریق عوامل بیرونی | سالمندان

انتقال فراموشی از راه عوامل خارجی

فراموشی از راه درمانای جور واجور واسه مریض یه های دیگه در افراد ایجاد شه؟ ممکنه به طور ناخواسته و به وسیله عوامل خارجی آدما به اون دچار شن؟و خطر دچار شدن به بیماریای زوال عقل از این روش تا چه حده؟

محققان گزارش کردن که در بررسی اتوپسی ۸ مریض جوون یا میانسال گرفتار به مریضی پریون (ایجاد شده در اثر درمان با هورمون رشد انسانی گرفته شده از جسد)، پروتئین آمیلوئید بتا فراموشی هم یافت شده. اونا تاکید کردن که این نوع پاتولوژی در این طیف سنی نادر بوده و هیچ کدوم از بیماران دارای موتاسیونای مربوط به بروز مریضی فراموشی زودرس نبودن.

باید یادآوری کرد، نتیجه قطعی این مطالعه اون نیس که مریضی فراموشی مسریه و واسه بستگان، همسران یا مراقبت کنندگان از این بیماران خطر داره. تنها موردی رو که میشه با قاطعیت تاکید کرد اون هستش که باید مراقب اعمال جراحی یا پزشکی باشیم که در اونا، مواد شامل ذرات پروتئین آمیلوئید به مریض تزریق شده یا منتقل می شه یا این ذرات به وسیله وسایل جراحی آلوده به اونا انتقال پیدا می کنن. نکته مهم اینکه، تا الان دلایلی از انتقال این ذرات به وسیله خون اهداکنندگان یا روشای جراحی الان دیده نشده.

در این تحقیق که تازگیا در نشریه Nature به چاپ رسیده، محققان انگلیسی در تحقیقات اتوپسی انجام شده با روشای جور واجور، از بافت مغزی ۸ مریض ۳۶ تا ۵۱ سال گرفتار به مریضی Creutzfeldt-Jakob، نمونه گیری گسترده انجام دادن. راه اصلی این انتقال، درمان با هورمون رشد انسانی بوده که از غدهای هیپوفیز جسد گرفته شده بوده و بعضی از اونا، اشتباهی با پریون آلوده شده بود.

اونا گزارش می کنن که این درمانا از سال ۱۹۸۵ و پس از منتشر کردن گزارشایی از بروز مریضی Creutzfeldt-Jakob میان دریافت کنندگان متوقف شده. از سال ۲۰۱۲، ۴۵۰ مورد از این مریضی، پس از درمان با هورمون رشد انسانی گرفته شده از جسد، و در موارد کمتری، در اثر دیگه اعمال پزشکی، مانند پیوند و نوروسرجری، در سراسر دنیا دیده شده.

بررسی گذشته نشون میده، علاوه بر مریضی پریون در همه نمونه های ۸ مریض، درجاتی از پاتولوژی آمیلوئید بتا در ۶ مریض (در ۴ مورد به صورت گسترده دیده شد) و درجاتی از آنژیوپاتی آمیلوئید سربرال در ۴ مریض هم دیده شده. محققان کوهورتی رو از ۱۱۶ مریض گرفتار به دیگر بیماریای پریون بررسی کرده و هیچ دلایلی از پاتولوژی آمیلوئید بتا در مغز بیماران در همون طیف سنی یا یه دهه سن بالا تر، که درمان با هورمون رشد انسانی دریافت نکرده بودن، نیافتند.

محققان فکر می کنن این مطالعه، پیشنهاد می کنه افراد سالمی که تحت درمان با هورمون رشد انسانی گرفته شده از جسد قرار می گیرن، ممکنه در خطر دچار شدن به فراموشی ایاتروژنیک و آنژیوپاتی آمیلوئید مغزی، هم اینکه مریضی Creutzfeldt-Jakob ایاتروژنیک قرار دارا باشن.

از طرف دیگه، محققان فرض می کنن، غدهای هیپوفیز که واسه گرفتن هورمون رشد انسانی استفاده میشن، علاوه بر پریون، ممکنه با ذرات آمیلوئید بتا هم آلوده باشن که موجب پاتولوژی آمیلوئید بتای مشاهده شه.

اونا نتیجه گیری می کنن که این یافته های باید محققان رو تشویق کنه تا به بررسی دیگه مسیرهای شناخته شده ایاتروژنیک انتقال پریون بپردازند، مانند به کار گیری وسیله جراحی و انتقال خون، چون این مسیرها ممکنه با انتقال مریضی فراموشی و آنژیوپاتی آمیلوئید سربرال و دیگه بیماریای نورودژنراتیو در رابطه باشن.

با وجود همه این هشدارها، محققان تاکید می کنن که دلیلی واسه ترس موجود نیس. اونا توجه رسانه ها رو شدیدا به خود جلب کرده و سرخط خبرها به این موضوع تعلق گرفته که: « شما می تونین مریضی فراموشی بگیرین؟» اما خیلی از موسسات بهداشت و درمان تاثیر این یافته ها رو به بازی گرفته و تاکید می کنن که تا الان دلایلی از انتقال پروتئینای آمیلوئید به وسیله انتقال خون یا اعمال جراحی دیده نشده. برخلاف سخنان مخالفان، مدیر موسسه تحقیقاتی فراموشی در انگلستان عقیده داره: «تحقیقات قبلی پیشنهاد کردن که پروتئینای آمیلوئید ممکنه رفتاری مشابه پروتیئن پریون (مسوول مریضی Creutzfeldt-Jakob) دارا باشن، اما این مطالعه دلایلی رو جفت و جور کرده که آمیلوئید می تونه میان آدما و از راه بافت مغزی آلوده منتقل شه. این یافته ها زنگ اخطار رو به صدا درآورده ان، اما باید بدونیم که تزریق هورمون گرفته شده از آدم به مدت طولانیه که استفاده نمی شه. واسه افراد مورد مطالعه که در اون طیف سنی قرار داشتن، داشتن آمیلوئید در مغز، یافته غیرعادیه، اما نمی دونیم این آمیلوئید منتهی به مریضی فراموشی می شه یا خیر و الان، دلایلی در دست نیس که افراد دریافت کننده هورمون رشد گرفته شده از آدم، در خطر بیشتر دچار شدن به مریضی قرار دارن یا نه.»

این یافته ها از حجم نمونه کوچیکی از بیماران به دست اومده، اما ضرورت بررسیای دقیق بیشتری رو در افراد دریافت کننده هورمون رشد گرفته شده از آدم نشون میده. این مطالعه، به ما میگه که تحقیقات روی پریون و مریضی Creutzfeldt-Jakob، باعث درک بهتری از بیماریای مثل فراموشی می شه. از طرف دیگه، بررسی این موضوع که پروتئینای مربوط به دیگر بیماریای نورودژنراتیو، شامل دیگه اشکال دیگه دمانس هم می تونن با روش مشابه منتقل شن، اهمیت مضاعفی داره.

نویسندگان مقاله در نتیجه گیری پایانی، یادآور می شن: «یافته های الان باید زمینه تحقیقات بیشتر رو در این جهت جفت و جور کرده باشه و به طور عمومی تر، الهام بخش بررسیای بیشتر در بخش مکانیسمایی باشه که تشکیل، انتقال و سمیت ذرات پروتئین رو در بیماریای نورودژنراتیو، تعیین و هدایت می کنن.»

.

منبع : hidoctor.ir