بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

انجام بازی های ویدیویی سریع و اکشن | تصمیم گیری سریع و درست را به کاربران آموزش می دهد & | بیماری

: انجام بازیای ویدیویی سریع و مهیج ، اراده کردن سریع و درست رو به کاربران آموزش میده

 محققان می گن یافته های تحقیقات نشون میده که انجام بازیای ویدیویی سریع و مهیج، اراده کردن سریع و درست رو به کاربران آموزش میده. 

   

 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  محققان دانشگاه روچستر  فهمیدن که بازیکنان بازیای ویدیویی، حساسیت بیشتری به گردش در دور و بر دارن و این نه فقط موجب بهبود روند بازی ویدیویی می شه، بلکه مهارتای عمومی رو – که به اونا کمک می کنه فعالیتای روزانه ای مانند رانندگی، انجام چند کار با هم، دنبال کردن خودروی دوستان در خیابانها و سفر در شهر – رو بهتر بکنن.

به گفته این محققان بازیهای ویدیویی روشای آموزشی مطلوبی واسه افزایش سرعت عکس العمل در برخورد با شکلای جور واجور موقعیتا در زندگی واقعی جفت و جور می آورد.

اونا ده ها جوون ۱۸ تا ۲۵ ساله ای رو که معمولا پای بازی ویدیویی نمی نشستن مورد بررسی قرار دادن. یه گروه به مدت ۵۰ ساعت به بازی ویدیویی که نیازمند سرعت عمل زیاد بود پرداختن و گروه دیگه مدت ۵۰ ساعت به بازیای با حرکت کنه پرداختن که احتیاجی به سرعت عمل نداشت.

پس از این دوره آموزشی از همه کاربران خواسته شد در کارای زیادی که به وسیله محققان طراحی شده بود اراده کردن کنن.

محققان در این کارا از شرکت کنندگان خواستن با تماشای صفحه نمایشگر چیزی که رو که روی میده موشکافی کنن و در کوتاه ترین زمان ممکن به سووالات ساده ای مانند اینکه نقاط متحرک در صفحه به طور میانگین به سمت راست و یا چپ در حرکت بودن جواب بدن.

اونا به خاطر اطمینان حاصل کردن از اینکه این تاثیر فقط به درک چشمی محدود نیس از شرکت کنندگان خواستن تا یه کار رو هم به صورت شنیداری بکنن.

بازیکنان بازیای ویدیویی سریع تا ۲۵ درصد سریعتر از گروه بازیکنان بازیای ویدیویی راهبردی به نتیجه رسیده و جواب درست بیشتری به سوالات دادن.

به گفته این محققان بازکنان بازیای ویدیویی در کنار سرعت، از دقت عمل بالایی هم برخورداند. این بازیکنان در هر واحد وقتی، تصمیمای درست بیشتری اتخاذ می کنن.

مثل سازیای عصبی دلیل افزایش توانایی بازیکنان بازیای ویدیویی سریع در اراده کردن رو شناسایی کردن.

به گفته اونا افراد براساس احتمالاتی که دائم در سر خود محاسبه و پالایش می کنن، تصمیم می گیرن.

این روند ‘برداشت احتمالی’ میگن. مغز همیشه بخشای کوچیکی از اطلاعات چشمی و شنیداری رو در بین بررسی یه صحنه گرد آوریو در آخر وقتی اطلاعات کافی رو جمع آوری کرد، تصمیم دقیق ادراکی ارائه می کنه.

‘به گفته این محققان، تصمیما مشکی و سفید نیستن. مغز همیشه احتمالات رو محاسبه می کنه. همونطور که فرد رانندگی می کنه حرکتایی رو در سمت راست خود می بینه تخمین می زنه که ممکنه تصادف کنه یا خیر و براساس این احتمال دو تصمیم در پیش می گیره:ترمز و یا ادامه رانندگی.

مغز بازیکنان بازیای ویدیویی سریع در جمع آوری اطلاعات چشمی و شنیداری کاراترند و از این رو در وقتی که اطلاعات به حد نصاب لازم رسید، سریعتر از آدمایی که بازی ویدیویی انجام نمی دن تصمیم می گیرن.

تحقیقات قبلی این گروه نشون داده بود بازیای ویدیویی به دلیل افزایش سطح حساسیت بازیکنان به سایه های رنگی کمی متفاوت، دید رو بهتر کنه. 

هم اینکه محققین دانشگاه ویسکانسین نتیجه نظرخواهی آنلاین خود در مورد بازیهای رایانه ای گروهی هم  می گن این بازیها می تونه به عنوان تمرینات ذهنی موجب افزایش قابلیتا و مهارتای کودکان و نوجوانان  شه .

در این تحقیق مذاکرات جور واجور بین بازیکنان آنلاین از نظر ملی بودن و هم اینکه دیگه مقیاسا مانند سواد علمی، بررسی شدن تا مشخص شه این مباحثات گفت وگوهای اجتماعی بوده یا درخواستایی واسه حل مشکلات فنی.

محققین به این نتیجه رسیدن ۸۶ درصد از شرکت کنندگان واسه حل مشکلات مبادرت به باشتراک گذاری معلومات و علم خود کرده و ۵۸ درصد اونا هم از فرایندهای سنجشی و سیستماتیک که نشون دهنده تفکر علمیه، در حل مشکلات استفاده می کنن.

Sean Duncan پژوهشگر دانشگاه ویسکانسین و یکی از اعضاء این پروژه گفت: «این یافته های نشون دهنده این حقیقت هستن که تمرینات ذهنی که با هدف افزایش قابلیتا و مهارتای بازی صورت می گیرن چقدر پیچیده هستن.»

«گیمرها آزادانه درخصوص روشای هدف دار و چگونگی تفکرات خود با همدیگه به بحث می پردازن و با انجام این عمل مبادرت به ایجاد فضائی می کنن که در اون تمریناتی درخصوص نتیجه گیریای غیررسمی علمی با انجام این بازیای آنلاین صورت میگیره.»

محققین عقیده دارن آموزشای براساس بازی می تونه مکملی بر کتب درسی و آزمایشگاهای علمی حساب شن.

براساس تحقیقات جداگونه ای که به وسیله روانشناسان دانشگاه ایالتی Iowa انجام شد مشخص شد نوجوانانی که بیشتر به بازیای اجتماعی می پردازن، کمتر در نزاعا و دعواهای داخل مدرسه شرکت می کنن و بیشتر به دیگر دانش آموزان کمک می کنن.

البته تموم بازیا برابر این تحقیق به درد بخور تشخیص داده نشدن.

محققین به این نتیجه رسیدن علم آموزانی که بیشتر به انجام بازیای خشن می پردازن رفتاری از روی دشمنی داشته و کمتر از بقیه از خود بخشش نشون میدن.

تحقیقات نشون میدن این دسته از نوجوانان در مقایسه با آدمایی که کمتر به بازیای خشن می پردازن، حساسیت کمتری در برابر خشونت دارن.

این وسط علم آموزانی که بیشتر از بقیه به انجام بازیای سرگرم کننده می پردازن در مدرسه ضعیف تر بوده و بیشتر از بقیه در خطر چاقی هستن.

البته محققان می گن  هرچند بازیهای رایانه ای گروهی می تونه به عنوان تمرینات ذهنی موجب افزایش قابلیتا و مهارتای کودکان و نوجوانان شه ولی بازیهای خشن ویدیویی- کامپیوتری  با رفتار تهاجمی رابطه داره  .

 

یافته های یه مطالعه نشون میده که انجام بازیای خشن ویدیویی موجب افزایش افکار و رفتارای خشن می شه و توانایی فرد رو واسه تشخیص احساسات بقیه افراد کم می کنه.

.

منبع :

انجام این کارها منجر به نفخ شکم خواهد شد | بیماری

: انجام این کارا منتهی به نفخ شکم می شه

: انجام این کارا منتهی به نفخ شکم می شه 

تعداد زیادی از کارا هستن که منتهی به ایجاد نفخ شکم می شن،مشکلی در قسمت گوارشی که اصلا مورد پسند نیس و بهتر هست از بروز اون پیش گیری شه. نفخ معده تقریبا یه مریضی همۀ گیر هست و آنهم به خاطر رژیم خوراکی فقیر، تجربه سطوح بالای استرس، قرار گرفتن در برابر آلاینده های جورواجور و

نفخ معده با اینکه عادی هست اما همۀ وقت} ناشی از عواملی که به اونا گفته شد نیس و میشه بعضی از مشکلات جدی سلامت رو در مورد اون مطرح کرد.حالا خوبیش اینه در تعداد زیادی از موارد نفخ معده با رعایت رژیم خوراکی متعادل و سالم برطرف میشه اما اگه این مشکل ادامه دار و همراه با بقیه علائم از قبیل موارد زیر بود، باید به دنبال بررسیای بیشتر پزشکی رفت:

تب
خارش پوست یا کهیر
آبریزش چشم، خارش گلو یا واکنشای دیگه آلرژیک
یبوست یا اسهال
استفراغ و تهوع
خون در ادرار یا مدفوع
کاهش وزن ناخواسته
درد در دور و بر غدد لنفاوی از جمله کشاله ران، گلو یا زیر بغل
خستگی
مشکل در تمرکز
بواسیر
علل زیاد نفخ

مشکلات گوارشی: بیشتر مثردم در برخورد با مشکلات جورواجور گوارشی مثل سندرم روده تحریک پذیر، کولیت اولسراتیو و مریضی سلیاک، نشونه هایی مثل نفخ، اتساع و … رو تجربه می کنن. بعضی از گزارشا حاکی از این هستن که نفخ معده در ۹۶ درصد از افراد گرفتار به سندرم روده تحریک پذیر معمولی هست و ۵۶ درصد از افراد گرفتار به یبوست طولانی هم اونو تجربه می کنن.

احتباس مایعات یا ادم: بعضی وقتا مایعات میتونن در سراسر بدن از جمله در نزدیکی شکم یا لگن تجمع کرده و باعث نفخ زیادتر از اندازه و زیاد شدن وزن موقت شن. شما همین طور ممکن هست تورم و درد در مفاصل رو هم در نتیجه اون تجربه کنین. این روند می تونه به وجود اومده به وسیله سرطان هرچند در موارد نادر باشه.

کم آب شدن بدن: مصرف غذاای شور یا نوشیدن الکل بدن رو دچار پف و کم آبی می کنه. یبوست به وجود اومده به وسیله کم آبی بدن هم خاطر دیگه تجربه نفخ هست.

حساسیتای خوراکی: بیشتر حساسیتای خوراکی مثل نبود تحمل لاکتوز از دلایل شایع احساس نفخ در معده هست. مواد خوراکی شامل گلوتن مثل غلات و حبوبات و بعضی اجناس لبنی هم این علامت رو میتونن بسازن.

عفونت: شما می تونین در برخورد با یه عفونت و التهاب به وجود اومده به وسیله اون احساس نفخ رو تجربه کنین. بعضی از نشونه های دیگه دچار شدن به عفونت مثل تب و تورم غدد لنفاوی هم باید بررسی شن.

انسداد روده: این نشونه همراه با یبوست، تهوع، استفراغ و هرچند نفخ هست. انسداد روده به وسیله بافت اسکار یا تومور ایجاد می شه. روده بسته شده مانع از خروج مدفوع شده و شرایط دردناک رو همراه با نفخ بوجود میاره.

تغییرات هورمونی: سندرم قبل از قاعدگی همراه با مسائل گوارشی از جمله نفخ هست و فرد رو در برابر یبوست و احتباس مایعات هم قرار می ده.

سرطان: نفخ میتونه یکی از نشونه های سرطان روده بزرگ یا سرطان رحم باشه. با دکتر تون در صورت شدید شدن و ادامه دار بودن نفخ واسه شناسایی این نوع سرطان ها حتما باید در تماس باشین.

نکات پیشگیرانه

رژیم خوراکی شما نقش مهمی در پیشگیری و یا شدید شدن نفخ داره. واسه پیشگیری از نفخ باید مطمئن شید رژیم خوراکی شامل فیبر بالا دارین. مصرف فیبر باید دست کم ۲۵ تا ۳۰ گرم در روز باشه. اضافه کردن فیبر به رژیم خوراکی آسونه و کافیه شما سبزیجات، میوه ها، اجیل و دانه های بیشتری رو استفاده کنین.

از سریع خوردن دوری کنین: سریع خوردن غذا بدون اینکه به درد بخور بجوید باعث قورت دادن هوا و نفخ معده میشه. غذا خوردن باید دست کم نیم ساعت طول بکشه. حواستون باشه که هضم غذا از دهن شروع می شه و با جویدن بیشتر می تونین نفخ معده رو کم کنین. یه ویژگی دیگه آهسته خوردن، احساس سیری هست. بررسیا نشون داده که هرچه کندتر غذا بخورین، مقدار کمتری غذا می خورین.

از مصرف زیادتر از اندازه نوشابه های گازدار دوری کنین: این نوع نوشیدنیا حتی شکلای جور واجور رژیمی اونا می تونه منتهی به گیر افتادن گاز در معده شه. به جای اون آب معدنی با طعم لیمو، پرتقال، خیار بخورین و یا مصرف هرروز نوشیدنیای گازدار رو کم کنین. چای نعناع واسه کاهش و آرامش نفخ معده هم موثر هست.

نمک رو محدود کنین: مواد خوراکی آماده پر از نمک و اندازه پایین فیبر هست که هر دو ایجاد نفخ می کنه. هنگام خرید مواد خوراکی آماده و کنسرو به محتویات اون دقت کنین.

مصرف حبوب و سبزیای نفاخ رو کم کنین: اگه به خوردن حبوب عادت ندارین، با خوردن سبزیایی مثل کلم بروکلی و گل کلم، با نفخ مواجه میشین. اینکار به این منظور نیس که اونا رو از رژیم خوراکی خود خط بزنین بلکه اونا رو کم کم به رژیم خوراکی خود اضافه کنین تا بدن به ترکیبات عادت کنه.

  به وعده های خوراکی کوچیک تر رو بیارین: به جای ۳ وعده خوراکی کامل به وعده های زیاد و کوچیک تر بپردازید اینکار باعث میشه اضافه بر پیش گیری از نفخ، اندازه قند خون و گرسنگی هم بازرسی شه. پس به ۵ تا۶ وعده خوراکی کوچیک تر در روز و مواد مغذی پیشنهاد شده رو بیارین.

ورزش کنین: فعال بودن به تنظیم کارکرد سیستم گوارش، مقابله با یبوست و بهبود گرد خون کمک می کنه و روند سم زدایی از بدن رو تسریع می کنه. انجام دست کم ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ورزش واسه ۵ روز در هفته نشانای نفخ رو میتونه تخفیف بده.

با دکتر تون صحبت کنین: اگه نفخ به خاطر مریضیای پایه ای دیگه باشه، شما نیاز به آزمونای تشخیصی واسه تعیین خاطر نفخ دارین. دکتر شما واسه تعیین خاطر نفخ آزمایش خون، سونوگرافی، آندوسکوپی، کولونوسکپی یا بیوپسی رو ممکن هست تجویز کنه.

.

منبع :

انجام این کارها با معده خالی توصیه نمی شود | بیماری

: انجام این کارا با معده خالی پیشنهاد نمی شه

شاید در مورد اینکه با شکم خالی چه کارایی باید بکنین یا از چه فعالیتایی دوری کنین، زیاد شنیدین. به طور مثال، می گن صبح ناشتا، قبل از صرف صبحونه یه لیوان آب ولرم بخورین؛ چه بهتر که چند قطره آب لیموی تازه هم در اون بچکانید تا همه سموم از بدن دفع شن.

اما ما در این مطلب، کارایی که نباید با معده خالی انجام بدین رو براتون برشمرده ایم. مثلا تلاش کنین تا حد امکان از جویدن آدامس یا نوشیدن قهوه دوری کنین تا معده تون با مشکلی رو به رو نشه.

خوردن قرصای ضد التهاب

آسپرین، پاراستامول و دیگه داروهای غیراستروئیدیِ ضدالتهاب رو نباید با معده خالی استفاده کنین. در صورت انجام این کار، نه فقط اثر اونا از بین میره، بلکه می تونه واسه سلامتی بدن هم ضررهای زیادی مثل خونریزی معده به دنبال داشته باشه.

پیشنهاد: شیر می تونه اثرات منفی داروهای غیراستروئیدیِ ضدالتهاب رو تا حد زیادی کم کنه. پس، هنگام مصرف این داروها بهتره شیر رو جانشین آب کنین. در صورت در دسترس نبود شیر، قرص رو با مقدار زیادی آب بخورین.

نوشیدن قهوه

نوشیدن قهوه وقتی شکم شما خالیه می تونه به سوزش معده یا ترش کردن منجر شه. اگه صبحا فقط به نوشیدن قهوه اکتفا کرده و صبحونه میل نکنین، سروتونین خون کاهش پیدا می کنه و در ادامه روز حس افسردگی پیدا می کنین.

پیشنهاد: اگه نمی تونین عادت نوشیدن قهوه صبحگاهی رو ترک کنین، بهتره اونو با شیر یا خامه همراه کنین. چربی شیر میتونه اثرات منفی قهوه رو کم کنه.

آدامس جویدن

وقتی که آدامس می جوید، اسیدهای معده ترشح می شن و می تونن پرزهای معده رو از بین ببرن. جویدن دراز مدت آدامس به مشکلاتی مثل ورم و التهاب معده منجر می شه. هم اینکه بد نیس اشاره کنیم که تحقیقات ثابت کردن، کسائی که زیاد آدامس می جوند به مصرف غذاهای بی ارزش مثل فست فود و شیرینی علاقه بیشتری نسبت به سبزیجات و غذاهای سالم تلاش می کنن.

پیشنهاد: آدامسایی که شامل شیرین کننده های طبیعی (زایلیتول، سوربیتول) هستن ضرر کمتری نسبت به آدامسایی دارن که دارای شکر، آسپارتام و سیکلامات هستن. آدامس رو بیشتر از ۱۰ دقیقه نجوید، حتی وقتی معده تون پره.

خوابیدن

گرسنگی و پائین بودن اندازه گلوکز خون مانع از خوابیدن فرد می شن. جالبه بدونین که کمبود خواب و استراحت هم باعث افزایش ترشح هورمونای گرسنگی در بدن می شن.

پیشنهاد: زیاد غذا خوردن قبل از خواب هم خوب نیس. پس، بهتره قبل از رفتن به تختخواب، لبنیاتی مثل شیر استفاده کنین چون شامل منیزیوم و کلسیم هستن. این مواد به خواب هر چی بهتر افراد کمک می کنن.

ورزشای سخت

بعضی تصور می کنن وقتی صبح ناشتا ورزش می کنن، کالری بیشتری می سوزونن. اما این باور غلطه، بلکه ورزش با معده خالی فقط باعث آب رفتن ماهیچه ها می شه. قدرت ورزش هم کم میشه چون بدن انرژی کافی واسه انجام تمرینات رو نداره.

پیشنهاد: به جای انجام تمرینات سخت ورزشی، تلاش کنین ایروبیک کنین. اگه مشکلات معدوی دارین، بهتره قبل از ورزش کردن حتما یه اسنک کوچیک بخورین چون ورزش موجب ترشح اسید معده می شه که می تونه به معده خالی آسیب برسونه.

خرید کردن

خوبه بدونین که گرسنگی باعث می شه تا ما بیشتر از اون چیزی که نیاز داریم خرید کنیم. واقعا، معده خالی حتی می تونه ما رو مجبور کنه تا به سراغ قفسه های دیگه غیر از مواد غذایی هم بریم. جالبه بدونین که در نتیجه یه تحقیق مشخص شد، گرسنگی پیغام «من غذا می خوام» رو به مغز می فرسته . مغز اونو به صورت «من می خوام» قبول کرده و باعث می شه تا فرد سراغ خرید شکلای جور واجور غیرضروری بره.

پیشنهاد: قبل از رفتن به فروشگاه، فهرستی از وسایل و مواد غذایی موردنیاز خود رو جفت و جور کنین. هم اینکه همراه نداشتن کارت بانکی و به کار گیری پول نقد (به دلیل محدود بودن) هم می تونه ترفند خوبی واسه پیشگیری از خریدهای بیخود به حساب رود.

نوشیدن آب مرکبات

اسید و فیبری که در مرکبات هست موجب اذیت شدن معده خالی می شه. مخصوصا واسه کسائی که به ورم معده گرفتار هستن، باید توجه دارا باشن که هیچوقت با شکم خالی، آب پرتقال، یا هرگونه مرکبات دیگری رو بخورن.

پیشنهاد: اگه تمایل دارین مثلا آب پرتقال تازه بخورین، اونو به نسبت یه به یه با آب مخلوط کنین.

بحث کردن

تحقیقات ثابت کردن که گرسنگی باعث از بین رفتن خونسردی و آرامش می شه. دلیلش هم اینه که کنترل رفتاری به انرژی نیاز داره. پس، وقتی فردی معده اش خالیه، شاید اینکه رفتارای نامتعادل داشته باشه، بیشتر هستش.

ما – بازنشر – www.abartazeha.com

.

منبع : abartazeha.com

انجام این ورزش | یک بار در هفته برای کمردرد مفید است | بیماری

محققان اعلام کردن: انجام ورزش یوگا واسه یه بار در هفته می تونه واسه کاهش کمر درد به درد بخور باشه.

تحقیقات نشون دهنده اون هستش انجام ورزش یوگا واسه آرامش کمر درد می تونه به درد بخور باشه.

این مطالعه در دانشگاه بوستون انجام شده و در این آزمایش تصادفی ۱۲ هفته ای که روی فرد بزرگسال انجام شد محققان روی آدمایی که از ناراحتی کمردرد رنج می بردن بررسیایی انجام دادن.

اونا اعلام کردن: انجام ورزش یوگا واسه یه بار در هفته می تونه تسکینی واسه کمر درد باشه.

منبع : isna.ir

جمع آوری سلامت اکاایران

جمع آوری سلامت اکاایران

انجام این حرکات ورزشی برای افراد بالای ۵۰ سال | ممنوع! | چاقی

مجموعه: زیبایی اندام

انجام ورزشای هوازی باید در برنامه هر فردی قرار گیرد‎

 

خیلیا باور دارن که سن یه عدده اما وقتی که صحبت از ورزش به میان میاد، باید سن رو هم در نظر بگیرین. شاید شما با وجود سن بالا، توانایی جسمی بالایی داشته باشین اما بعضی از حرکات ورزشی هستن که باید از اونا دوری کنین وگرنه به بدن تون آسیب خواهید رساند.

 

در ادامه بعضی از حرکات ورزشی رو که واسه افراد بالای ۵۰ سال ممنوعه، براتون آوردیم.

 

دو در مسافتای زیاد 

انجام ورزشای هوازی باید در برنامه هر فردی قرار گیرد اما دو، آنهم در مسافتای بالا، واسه افراد بالای ۵۰ سال مناسب نیس. از اونجایی که توانایی انجام ورزشای هوازی شما با افزایش سن تون، کم میشه، شمام نباید زیادتر از اندازه بدن تون از اون کار بکشین. اینطور نیس که شما به طور کامل ورزش دو رو کنار بذارین، بلکه باید فاصله اونو محدودتر کنین.

 

پیشنهاد ما اینه: با سرعت متوسط بدوید، هر چند دقیقه یه بار هم به خودتون استراحت بدین و راه برید.

 

اسکات با وزنه 

شکی در این که اسکات یکی از بهترین حرکات ورزشیه، نیس اما اگه بالای ۵۰سال سن دارین باید در انتخاب وزنه ای که به دست می گیرین، احتیاط کنین. برداشتن وزنه های سنگین تر از توان تون به زانوهاتون فشار و به دنبال آسیب میرسونه.

 

پیشنهاد ما اینه: وزنه های سبک وردارین و به جای دقیق شدن و فوکوس کردن روی وزنه، روی حرکت تون تمرکز کنین و اونو با تکرار بیشتر بزنین.

  

ایروبیک پیشرفته 

درست مثل دو در مسافتای دراز مدت، ایروبیک پیشرفته هم واسه شما مناسب نیس. از اونجا که توانایی جسمی شما کم شده و ماهیچه هاتون کوچیک تر شدن، بهتره که از انجام ایروبیک در سطح پیشرفته دوری کنین.

 

پیشنهاد ما اینه: به کلاس ایروبیک در سطحای پایین تر برید که سرعت و شدت اون با اندام شما سازگاری بیشتری داره.

 

کرانچ 

کرانچ حرکتیه که واسه هر فردی و در هر سنی که باشه، سخته. سختی اون وقتی که شما ۵۰ سال رو رد می کنین بیشتر هم می شه و به دنبال احتمال خطایتان هم زیاد می شه. از اونجا که جنب و جوش شما در قسمت ستون فقرات تون کم میشه، انجام این حرکت ممکنه که به گردن و کمرتون آسیب برسونه.

 

پیشنهاد ما اینه: به جای حرکت کرانچ، پلانک رو انجام بدین. در این صورت فشار وارده بر کمرتون کنترل می شه.

 

اسپینینگ 

پدال زدن روی دوچرخه ثابت کالری خیلی از بدن شما رو خواهد سوزوند، به خصوص وقتی که متابولیسم بدن تون کم شده اما پزشکان فهمیدن خیلی از مریضایی که به اونا مراجعه می کنن و گرفتار به رابدومیلیز هستن، در گذشته واسه یه مدت در کلاسای اسپینینگ حضور داشتن.

 

پیشنهاد ما اینه: به جای حضور در کلاسای اسپینیگ که مربی تون زیادتر از اندازه شما رو مجبور به پا زدن می کنه، بهتره که خودتون دوچرخه رو با سرعت کمتری و تا اونجا که به بدن تون فشار نمیاد، بزنین.

 

پدال زدن روی دوچرخه ثابت کالری خیلی از بدن شما رو خواهد سوزوند‎

 

ددلیفت 

ددلیفت یکی از تاثیرگذارترین حرکات و در عین حال خطرناک ترین هم هست. این حرکت می تونه به کمر شما آسیب برسونه، به خصوص اگه چندین سال اونو انجام داده باشین. از اونجا که با بالا رفتن سن ستون فقرات شمام انعطاف پذیری کمتری پیدا می کنه و ضعیف تر می شه، بهتره که دور این حرکت رو خط بکشین.

 

پیشنهاد ما اینه: به دنبال حرکات دیگری مشابه این حرکت که به کمرتون آسیب نمیرسونه، باشین.

 

پرس پا 

از درد زانو رنج می برید؟ این حرکت می تونه به زانوهاتون آسیب بیشتری وارد کنه. از اونجا که این دستگاه به بدن شما اجازه حرکت نمی ده و تنها فشار رو روی پاهاتون میذاره، بهتره که از زدن اون دوری کنین، به خصوص اگه از درد زانو هم رنج می برید.

 

پیشنهاد ما اینه: لانژ با دمبل حرکتیه که می تونه جانشین خوبی واسه پرس پا باشه.

 

زیر بغل سیم کش 

دستگاه زیر بغل سیم کش، دستگاهیه که بیشتر ورزشکاران اونو اشتباه میزنن. در واقع اونا سیم کش رو تا زیر سرشون پایین میارن. این حرکت واسه افراد، به خصوص اونایی که بالای ۵۰ سال سن دارن، خطرناک تره. فشاری که این دستگاه می تونه به گردن و شانهاتون وارد آورد، با افزایش سن تون بیشتر هم می شه.

 

پیشنهاد ما اینه: این دستگاه رو سنگین نزنین. دستاتون رو هم در مقابل سرتون نگه دارین تا از فشار آوردن به گردن تون جلوگیری شه.

  

پرس سینه با دمبل 

اگه حرکت پرس سینه رو اشتباه بزنین، خیلی زود اثرات منفی اونو روی بدن تون می بینین. درست مثل ددلفیت، اشتباه زدن این حرکت به شونه ها، مچ و ماهیچهاتون هم فشار می آورد. هر چی سن تون بالاتر میره، مفاصل هم ضعیف تر شده، از این رو نمی تونه وزن بیشتر از توان تون رو تحمل کنه، پس بهتره که در زدن این حرکت احتیاط کنین.

 

پیشنهاد ما اینه: به جای دمبل، از وزنه های سبک تر استفاده کنین تا فشار زیادی رو به اندام تون وارد نکنه.

 

 

.

منبع :

انجام آزمایش برای تشخیص بموقع بیماری سرطان تخمدان! | بیماری

: پزشکان تازگیا اعلام کردن با انجام آزمایش خون در فواصل هر چهار ماه میشه به زنان در خطر بالای دچار شدن به سرطان تخمدان کمک کرد.

تشخیص سرطان تخمدان

تشخیص سرطان تخمدان , پزشکان تازگیا اعلام کردن با انجام آزمایش خون در فواصل هر چهار ماه میشه به زنان در خطر بالای دچار شدن به سرطان تخمدان کمک کرد که تومورهای احتمالی مربوط به سرطان تخمدان

در اونا زودتر شناسایی و تشخیص داده شه.

حالا هیچ روش غربالگری واسه تشخیص

بموقع سرطان تخمدان وجود نداره و معمولا زنائی که بیشتر از بقیه در برابر دچار شدن به این مریضی قرار دارن، وقتی متوجه مریضی خود می شن که دیگه کار از کار گذشته و تنها راهی که باقی می مونه

تخلیه تخمدانا و لوله های فالوپه.

سرطان تخمدان معمولا خود رو با نشونه هایی چون

احساس نفخ همیشگی، التهاب معده ، احساس ناراحتی و درد در معده یا ناحیه لگن، احساس سیری زودرس هنگام غذا خوردن یا کاهش اشتها ، نیاز به تخلیه ادرار

در فواصل کوتاه تر از حد عادی و مانند اینا شون

میده و هم اینکه از هر ۱۰۰ زن، حدود ۲ زن در

طول زندگی خود در برابر دچار شدن به سرطان تخمدان قرار دارن.

: انجام آزمایش واسه تشخیص بموقع مریضی سرطان تخمدان!

تشخیص سرطان تخمدان

محققان انگلیسی طی آزمایش خون جدیدی،

اندازه ماده شیمیایی CA۱۲۵ رو در خون زنان

مورد آزمایش قرار دادن.

اونا سه بار در سال تغییرات ایجاد شده در سطح ماده شیمیایی CA۱۲۵ رو اندازه گیری کردن که به وسیله بافت تخمدان اولید می شه.

بررسیا نشون داد که بالا بودن مقدار این

ماده شیمیایی نشونه ای از بروز سرطان تخمدان حساب می شه.

این محققان در غربالگریای سه ساله خود

روی زنان شرکت کننده در تحقیق، ۱۹ مورد سرطان رو شناسایی کردن که از این میان، ۱۰ نفر در مراحل ابتدایی مریضی خود قرار داشتن. حدود ۵ سال بعد، ۱۸ مورد سرطان تخمدان دیگه هم شناسایی کردن که

تنها یکی از اونا در مراحل ابتدایی مریضی قرار داشت.

محققان گفتن

اصل کلیدی درمان تموم سرطانا،

تشخیص زودتر از موعد معمولی مریضی در مراحل ابتدایی بیماریه که شانس زنده موندن و بهبودی رو در مبتلایان، تا حد زیادی بالا می بره

سلامت آنلاین

.

منبع :

انجام ۴ حرکت ورزشی برای قوی تر شدن عضلات | چاقی

مجموعه: زیبایی اندام

انجام ۴ حرکت ورزشی باری قوی تر شدن عضلات

 

۴ حرکت ورزشی ساده واسه تقویت عضلات
اگه اهل ورزش کردن باشین، خیلی راحت می تونین با انجام حرکات ورزشی، بدن تون رو تقویت کنین. اما اگه به هر دلیلی اهل ورزش کردن نیستین هم نباید از بدن تون غافل شید، مخصوصا در روزگار ما که بیشتر افراد، کم جنب و جوش و پشت میز نشین شدن.

 

حالا خوبیش اینه می تونین با انجام چند حرکت خیلی ساده در دفتر کار و منزل، بدون عرق ریختن و ورزش، عضلاتتون رو تقویت کنین. با ما باشین تا با این حرکات نرم و مناسب بیشتر آشنایتان کنیم.

 

** وایسید و پشت تون رو بکشین
این یه ورزش بسیار ساده س! که باعث نرمی کمرتون می شه و پشتتون رو قوی می کنه.

 

این ورزش باعث قوی تر شدن پشتتون می شه

 

– واسه این ورزش لازمه که وایسید و پاها رو به عرض شونِه باز کنین.
– کف دستا رو در گودی کمرتون (روی کلیه ها) بذارین و کمرتون رو به آرومی به عقب خم کنین.
– نگاه تون به روبرو باشه و سرتون هم جهت با بدن قرار بگیره.
– لازم نیس سرتون رو به عقب ببرین و یا فشار زیادی به کمرتون بیارین، درست مانند خستگی در کردن است.
– پنج ثانیه در همین حالت بمونین و بعد به حالت اول برگردین. این ورزش رو سه مرتبه تکرار کنین.

 

** بازوها رو تا حد امکان بکشین
این ورزش واسه تقویت عضلات کمر، شکم و عضلات ناحیه سرینی خوبه.

 

این ورزش واسه تقویت عضلات کمر خوبه

 

– وایسید و پاها رو به عرض شونه ها باز کنین.
– روی پنجه پا برید، نفس بکشین و به آرومی و تا حد امکان بازوها رو به سمت بالای سر بکشین تا جایی که نوک انگشتان تون همدیگه رو لمس کنن.
– وقتی که بازوها رو پایین میارید، عمل بازدم (بیرون دادن نفس) رو انجام بدین و پاها رو کف زمین بذارین.
– این ورزش رو هر روز چند بار انجام بدین.

 

 ** عروسک خیمه شب بازی شید

این حرکات ورزشی واسه کشش عضلات پشت و کمر خوبه

 

این حرکت واسه کشش عضلات پشت و کمر  خوبه

 

قراره مانند عروسک خیمه شب بازی باشین که نخ هاش رو رها کردن، یعنی اینکه نوک انگشت دستا رو به نوک انگشت پاها برسونین و کمرتون رو قوس بدین تا استراحتی کنه.
– واسه این ورزش لازمه که وایسید و پاها رو کمی از هم باز کنین.
– پاهاتون رو صاف نگه دارین و خم نکنین.
– به آرومی به سمت جلو خم شید، به این صورت که اول سر، بعد شونه ها و در آخر کمر رو خم کنین.
– کمرتون باید حالت قوس داشته باشه. نوک انگشتای دست رو به انگشتای پا برسونین و مدت ده ثانیه در این وضعیت بمونین.
– بعد به آرومی به حالت اول برگردین، اینطوری که اول کمر، بعد شونه ها و در آخرش رو صاف کنین.

 

** ستون فقرات تون رو بکشین
با این تمرینات ورزشی خیلی راحت می تونین ستون فقرات تون رو قوی و نرم کنین.

 

این حرکت ورزشی می تونه ستون فقراتتون راقوی کنه

 

– وایسید و پاها رو به اندازه عرض شونه ها باز کنین. لازمه که کمی زانوها رو خم کنین.
– مانند حرکت قبلی، بازوها رو به سمت بالای سر بکشین.
– بعد بالاتنه (سر، شونه ها و تنه) رو به سمت راست بچرخونین.
– بازوها رو همراه بالاتنه به سمت راست ببرین.
– بعد به حالت اول برگردین و همین حرکت رو واسه سمت چپ انجام بدین. این حرکت رو پنج مرتبه واسه هر طرف انجام بدین.
اگه همین حرکات ورزشی ساده رو هر روز انجام بدین، خدمت زیادی به تقویت عضلات  و استخوانای بدن تون می کنین.

.

منبع :

انجام ۱۵ عمل جراحی رایگان چشم با حضور وزیر بهداشت در ایلام | بیماری

: دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به شهرستان دهلران ایلام با حضور در محل قرار گرفتن اتاقای عمل سیار کاروان موسسه خیریه نورآوران سلامت، ۱۵ عمل جراحی چشم بیماران رو به صورت رایگان در این منطقه انجام داد.

: انجام ۱۵ عمل جراحی رایگان چشم با حضور وزیر بهداشت در ایلام

به گزارش ایرنا، کاروان موسسه خیریه نورآوران سلامت از هفتم آذر ماه امسال در منطقه دشت عباس از توابع بخش موسیان شهرستان دهلارن گذاشته شده و خدمات رایگان دندونپزشکی و چشم پزشکی به مردم این مناطق ارائه میده.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: پزشکان متخصص این تیم پزشکی روزانه ۳۰ نفر رو در بخش دندونپزشکی و ۶۰ نفر هم در بخش چشم پزشکی ویزیت کرده و خدمات پزشکی لازم رو به این افراد ارائه می کنن.

دکتر شهریار رسولی عصر پنجشنبه در حاشیه حضور وزیر در این منطقه با اشاره به قرار گرفتن اکیپ موسسه خیریه نوآوران سلامت در دشت عباس اعلام کرد: در این مدت (حدود ۱۰۰ روز) سه هزار و ۳۴۳ نفر مریض در بخش دندونپزشکی و شش هزار و ۲۵۰ نفر در بخش چشم پزشکی از طرف پزشکان موجود در این موسسه خیریه معاینه شده و ۳۱۰ عمل جراحی چشم هم انجام شده.

ایشون از تحویل ۲ هزار و ۳۲۰ عینک به بیماران مراجعه کننده به این موسسه در این مدت خبر داد و اضافه کرد: به تشخیص پزشکان این عینکا به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفته.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دهلران با اشاره به اینکه این تیم پزشکی در مناطق محروم کشور مستقر و خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه می کنه، تاکید کرد: خدمات دندونپزشکی هم شامل بازسازی، کشیدن و جرم گیری واسه کودکان زیر ۱۳ سال از طرف پزشکان انجام شده.

دکتر رسولی اعلام کرد: خدمات چشم پزشکی هم به افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و دهات نشینان هم از طرف پزشکان موجود در این موسسه خیریه ارائه می شه ضمن اینکه خدمات تیم پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شبونه روزیه.

ایشون با اشاره به حضور پزشکان متخصص رشته های جور واجور در منطقه دشت عباس تا آخر سال جاری به شکل طرح خدمات رسانی بنیاد نورآوران سلامت واسه سرویس دهی درمانی تخصصی به مردم اضافه کرد: خدمات این مجموعه رایگان و با به کار گیری به روزترین لوازم پزشکی انجام می شه.

دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا مروارید استاندار ایلام، شادمهر کاظم زاده نماینده بخش انتخابیه دهلران در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه دهلران و جمعی از مسئولان این شهرستان با حضور در محل فعالیت تیم پزشکی موسسه خیریه نورآوران سلامت در دشت عباس از خدمات رسانی پزشکان و کادر درمانی این بنیاد به مردم بازدید و از نزدیک در جریان خدمات این موسسه خیریه قرار گرفتن.

تیم پزشکی موسسه خیریه نور آوران سلامت تشکیل شده از چشم دکتر و دندانپزشک از هفتم آذر امسال در منطقه دشت عباس از توابع شهرستان مرزی دهلران گذاشته شده و مبادرت به سرویس دهی درمانی تخصصی رایگان به مردم کردن.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر چهارشنبه به خاطر گشایش چندین طرح درمانی در بیمارستانای امام خمینی (ره) و شهید مصطفی خمینی شهر ایلام، مراکز درمانی و بیمارستانای شهرستانای دره شهر، آبدانان و دهلران به استان ایلام سفر کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر چهارشنبه در اول ورود به استان ایلام با حضور در مزار شهدای گمنام بهشت رضا شهر ایلام با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ و والای شهدا ادای احترام کرد.

دکتر قاضی زاده هاشمی قبل از این سه دوباره ۲ بار سالای و همزمان با همایش بزرگ پیاده روی اربعین و یه بار هم موقع سفر رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت در سال به استان ایلام سفر کرده.

کلمات کلیدی: ایلام،عمل جراحی ، چشم ، وزیر بهداشت،عمل رایگان

.

منبع :

انتی دی ایمنوگلوبولین | اطلاعات دارویی

موارد مصرف انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

این فرآورده به منظورجلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت به عامل Rh و جلوگیری از مریضی همولیتیک نوزادان در بارداریای بعدی استفاده می شه. ملاک تجویز در بارداری عبارتند از: مادرRh- باشه و قبلاً نسبت به عامل Rhحساس نشده باشه، نوزاد و یا پدرRh+ باشه. هم اینکه واسه زنان حساس نشده بعد از سقط خود به خود یا سقط القا شده و یا هر گونه آسیب، دستکاری، نمونه ورداری یا خونریزی از جفت استفاده می شه، مگه اینکه اثبات شه که جنین یا پدر Rh- باشه. در سقط و یا بارداری خارج رحمی که تعیین گروه خونی جنین غیر ممکنه، با فرض بر اینکه جنین Rh+ باشه، این فرآورده رو تجویز می کنن، مگه اینکه اثبات شه که پدر Rh-¬ است. در افراد Rh- که اشتباهیً خون Rh+ گرفتن، واسه جلوگیری از حساسیت بر علیه فاکتورRh به کار گیری این ایمنوگلوبولین پیشنهاد شده.

کارکرد اثر انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

این فرآورده شامل IgG ضد Rho(D) است و در افراد Rh- ، با کنترل جواب ایمنی نسبت به گلبولهای قرمز Rh+ ، از ایجاد حساسیت نسب به عامل Rho(D) جلوگیری می کنه. در افراد Rh- و حساس نشده ای که خون Rh+به بدن اونا وارد می شه، این فرآورده به طور مؤثر عکس العمل ایمنی رو کم می کنه. هر ویالmcg 300 ایمنوگلوبولین، عکس العمل ایمنی بر علیه ۱۵ میلی لیتر گلبول قرمز متراکم یا ۳۰ میلی لیتر خون کامل Rh+ رو به طور کامل کنترل کنه. از ۲۴ ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص هستش و واسه ۲۱ روز در سطح مطلوب باقی می مونه.

بدون به کار گیری Anti-D احتمال ایجاد حساسیت بر علیهRh 12% هستش، که تجویز Anti-D این احتمال رو تا ۲-۱% (تزریق بعد از زایمون) و ۷/۰ -۱/۰%(تزریق قبل از زایمون) کم می کنه.

فارماکوکینتیک انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

طول اثر: کنترل ایزوایمیونیزاسیون Rh: Rhophylac با دوز ۳۰۰mcg: تیتر ایمونوگلوبولین Rh (D) تا دست کم ۹ هفته قابل تشخیصه؛ WinRho با دوز ۱۲۰mcg: تا ۶ هفته

پخش: Vd: IM: RhoGAM: 7.3±۱.۵ L

فراهمی زیستی: IM: Rhophylac: 69%

نیمه عمر حذف: RhoGAM: 30.9±۱۳.۸ روز (IM)؛ Rhophylac: 16±۴ روز (IV)، ۱۸±۵ روز (IM)؛ WinRho حدود ۲۴ روز (IV)، حدود ۳۰ روز (IM)

زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: RhoGAM: 4 روز (IM)؛ Rhophylac: 2 تا ۷ روز (IM)؛ WinRho: 2 ساعت (IV)، ۵ تا ۱۰ روز (IM)

منع مصرف انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

واسه آدمایی که سابقه واکنشهای آنافیلاکتیک یا واکنشهای شدید سیستمیک نسبت به گلوبولینای انسانی دارن، Anti-D نباید مصرف شه. واسه نوزادان بعد از تولد، واسه همه افرادRh+ و افراد Rh- که قبلاً نسبت به عامل Rh حساس شدن، نباید تجویز شه.

مشکلات جانبی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

ناراحتی در محل تزریق، تب، درد عضلانی و خواب آلودگی از مشکلات جانبی این دارو هستن.

تداخلات دارویی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

به دلیل وجود بقیه ایمنوگولوبولینا همراه Anti-D ، از ۳۰-۱۴ روز قبل تا ۳ ماه بعد از تزریق Anti-D ، از انجام واکسیناسیون مادر دوری شه. با این وجود Anti-D اثر واکسن سرخچه رو کاهش نمی ده و میشه بعد از زایمون و قبل از ترخیص علاوه بر Anti-D واکسن سرخچه رو هم مصرف کرد، به شرط اینکه اندازه پادتن علیه سرخچه ۸-۶ هفته بعد از واکسیناسیون اندازه گیری شه تا از ایجاد مصونیت اطمینان انجام بشه.

هشدارا انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

این دارو باید به طور داخل عضلانی و ً در عضله دلتوئید یا ران تزریق شه.

پیشنهادای دارویی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

۱. قبل از تجویز و بدون این دست اون دست کردن قبل از زایمون، آزمایش تعیین گروه خونی نوزاد(ABO,Rh) و آزمایش مستقیم آنتی گلوبولین رو باید انجام داد.

۲. در صورت ضرورت (زایمانها، سقط جنین یا انتقال خون، نمونه برداریها،…) باید فرآورده فوراً و یا بیشترین حد در عرض۷۲ ساعت بعد از تموم شدن زایمون یا وقوع حادثه تزریق شه.

۳. اگه قبل از زایمون Anti-D تزریق شده باشه، لازمه که مادر یه مقدار مصرف دیگه بعد از زایمون نوزاد Rh+ دریافت کنه. اگه این فرآورده در محدوده ۳ هفته قبل از زایمون به مادر تزریق شده باشه، بعد از زایمون احتیاجی به تزریق دوباره نیس، مگه اینکه مقدار خونریزی جنینی-مادری بیشتر از ۳۰ میلی لیتر خون کامل باشه.

۴. واسه نوزادان متولد شده از مادرانی که Anti-D رو قبل از زایمون گرفتن ممکنه آزمون آنتی گلوبولین (کومبس) به طور ضعیفی مثبت شه.

۵. این فرآورده رو باید در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و از انجماد اون جلوگیری کرد.

داروای هم گروه انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی


Hepatitis B Immunoglobulins


Hepatitis A Immunoglobulins


Immune Globulin Intravenous


Immune Globulin Intramuscular


Anti-D Immunoglobulin-IV


Tetanus Immunoglobulins


Varicella-Zoster Immunoglobulins


Antiscorpion Venum Serum


Antisnake Venum Serum


Normal Immunoglobulins

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش اطلاعات دارویی سایت آکا

 • مطالب در رابطه
 • ایمنوگلوبولین هاری
 • ایمنوگلوبولین کزاز
 • ایمنوگلوبولین هپاتیت بی
 • ایمنوگلوبولین هپاتیت ب Hepatitis B Immune Globul

 • نسخه پرینت
 • ارسال به دیگری
  • اشتراک در تویئتر
  • اشتراک در لینکداین

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعات دارویی

 • اشتراک
 • گزارش تخلف
 • ۰ محبوب

 • فال حافظ

  فال انبیاء

  فال روزانه

  فال تاروت

  فال چوب

  طالع هندی

  استخاره با قرآن

  تعبیر خواب

  فال عطسه

  فال قهوه

  فال ازدواج

  مطالب خنده دار

  اس ام اسا

  پ ن پ

 • قیمت موبایل

  قیمت تبلت

  تیتر روزنامه ها

  روزنامهای ورزشی

  روزنامهای اقتصادی

  اخبار داغ

  قیمت خودرو

  لیگ فوتبال

  قیمت سکه و طلا

  شاخص بورس

  وضعیت آب و هوا

 • امتحان سن عقلی

  تست تشخیص رنگ

  تست یکی بودن نام

  تست زبون انگلیسی

  تست سن عقلی

  تست goleman

  تست IQ 2018

  تست IQ 2019

  بهترین شغل واسه من

  به کجای دنیا باید سفر کنم

  چه حیوونی هستی

  رادار شخصیت شغلی

  چپ مغز یا راست مغز

 • فال
 • بازار
 • تست هوش آنلاین

 • اکاایران
 • تعرفه تبلیغات
 • تبلیغات در سایت
 • تماس با ما
 • نقشه سایت
 • rss