انالاپریل Enalapril maleate | اطلاعات دارویی

Enalapril maleate

انالاپریل

موارد و مقدار مصرف:

الف) فشار خون بالا: در صورت نبود مصرف همزمان دیورتیک با دوز mg5 روزانه شروع شده و بسته به جواب زیاد می شه. دوز عادی mg40-10 به صورت تک دوز یا در دو دوز منقسمه، یا ۲۵/۱ میلی گرم وریدی در عرض ۵ دقیقه هر ۶ ساعت تجویز می شه. در صورت مصرف همزمان دیورتیک دوز ابتدایی ۵/۲ میلی گرم از راه خوراکی یا ۶۲۵/۰ میلی گرم وریدی در عرض ۵ دقیقه س که در صورت ضرورت بعد از یه ساعت تکرار شده و بعد mg25/1 وریدی هر ۶ ساعت ادامه پیدا میکنه. ب) مشکل قلبی: با دوز ۵/۲ میلی گرم خوراکی روزانه یا دو بار در روز شروع می شه. دوز نگهدارنده ۲۰-۵ میلی گرم خوراکی در دو دوز منقسمه تا بیشترین حد mg40 روزانه در دو دوز منقسم. پ) مشکل کارکرد بطن چپ بدون علامت ۵/۲ میلیگرم خوراکی دو بار در روز. براساس جواب و تحمل مریض تا mg20 قابل زیاد شدنه. تنظیم دوز: در بیماران با مشکل قلبی و مشکل کلیوی یا هایپوناترمی (سدیم کمتر از meq/L130 یا سرم کراتینین بالای mg/dl6/1 ( با دوز ۵/۲ میلی گرم روزانه شروع کنین. بعد به ۵/۲ میلی گرم دو بار در روز و بعد mg5 دوبار در روز یا مقادیر بالاتر هر ۴ روز یه بار یا بیشتر زیاد کنین. مقدار مصرف در مشکل کلیوی: در بیماران دارای کلیرانس کراتینین کمتر از mg/min30، درمان با mg/day5/2 شروع می شه. مقدار مصرف کم کم براساس جواب مریض زیاد می شه. در بیماران تحت همودیالیز، روزای انجام دیالیز باید ۵/۲ میلی گرم به مقدار مصرف اونا اضافه شه. کارکرد اثر اثر کاهنده فشار خون: انالاپریل آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE) رو کنترل کرده و از تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II، که یه منقبض کننده قوی عروقه، جلوگیری می کنه. کاهش غلظت آنژیوتانسین II مقاومت شریانهای محیطی رو کم می کنه ، فشار خون رو پایین می آورد و ترشح آلدوسترون رو کم می کنه، که در نتیجه، احتباس آب و سدیم کم میشه.

تداخل دارویی:

ایندومتاسین و آسپیرین ممکنه اثر کاهنده فشار خون انالاپریل رو کم کنن. انالاپریل ممکنه اثرات کاهنده فشار خون داروهای مدر یا بقیه داروهای کاهنده فشار خون رو زیاد کنه. انالاپریل ممکنه اثر داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم، مکملهای پتاسیم و فرآورده های نمک رو شدید شدن کنه، که این دلیل زیادی پتاسیم خون می شه. این فرآورده ها باید با احتیاط تجویز شن. انالاپریل ممکنه کلیرانس کلیوی لیتیم رو کم کنه. ریفامپین باعث کاهش اثر انالاپریل می شه. مصرف همزمان با انسولین و ضد قندهای خورکی مخصوصا در اوایل مصرف باعث افت قندخون می شه.

اثر بر آزمایشهای تشخیصی:

انالاپریل ممکنه غلظت سرمی کراتینین و BUN و به اندازه کمتر غلظت بیلی روبین و آنزیم کبدی رو زیاد کنه. این دارو ممکنه به اندازه کمی غلظت هموگلوبین و هماتوکریت رو کم کنه. موارد نادری از نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی و ضعیف کردن مغز استخون گزارش شده.

فارماکوکینتیک:

جذب: تقریباً ۶۰ درصد مقدار مصرف شده از دستگاه گوارش جذب می شه. فشار خون طی یه ساعت کم میشه. بالاترین درجه اثر کاهنده فشار خون طی ۶-۴ ساعت بدست میاد و تا ۲۴ ساعت ادامه داره. پخش: الگوی پخش کامل دارو مشخص نیس. به نظر نمی رسه دارو از سد خونی : مغزی بگذره. متابولیسم: به اندازه زیاد به متابولیت فعال انالاپریلات متابولیزه می شه. دفع: حدود ۹۴ درصد از راه ادرار و مدفوع به صورت انالاپریلات و انالاپریل دفع می شه.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو، آنژیوادم به خاطر مصرف قبلی مهارکنندهای ACE، آنژیوادم ارثی یا ایدیوپاتیک موارد احتیاط: آنژیوادم هر وقتی بین درمان با این داروها اتفاق افتاده، معمولاً سر و گردن و بعضی وقتا روده رو درگیر می کنه. نژاد آفریقایی ، آمریکایی در خطر بالاتری هستن. بیماران با سابقه جراحی راه های هوایی در خطر بالاتری واسه انسداد هستن. موارد نادری از یرقان کلستاتیک به دنبال مصرف این داروها گزارش شده که ممکنه منتهی به نکروز کبدی شه. در صورت افزایش قابل توجه آنزیمهای کبدی یا یرقان مصرف دارو رو قطع کنین. سرفه به وجود اومده به وسیله این داروها خشک و بدون خلط بوده که درچند ماه اول درمان ظاهر شده و ۴-۱ هفته بعد از قطع دارو برطرف می شه. قبل از قطع دارو بقیه علل سرفه رو رد کنین. بیماران با مشکل کلیوی، دیابت، مصرف همزمان دیورتیکهای نگهدارنده پتاسیم و یا املاح پتاسیم مستعد هایپرکالمی به وجود اومده به وسیله این دارو هستن. در این موارد با احتیاط دارو رو مصرف کرده و مریض رو نمایشگر کنین. آنافیلاکسی و واکنشهای آنافیلاکتوئید بدنبال مصرف این داروها گزارش شده، مخصوصا در مریضایی که با بعضی از شکلای جور واجور غشاء دیالیز مثل (AN69) دیالیز می شن. افت فشار خون و سنکوپ مخصوصا در چند روز اول درمان گاه هاً اتفاق می افته. مخصوصا در مریضایی که کاهش حجم دارن. در دوزهای اول و هرگونه افزایش دوز مانیتورینگ فشار خون لازمه. هرچند در مواردی کاهش دوز لازمه ولی افت فشار دلیلی بر نبود مصرف این داروها مخصوصا در بیماران با مشکل قلبی نیس. مواردی از نوتروپنی و آگرانولوسیتوز با این داروها (مخصوصا کاپتوپریل) گزارش شده که احتمال بروز این عوراض در موارد مشکل کلیوی زیادتره. بیماران مشکل کلیوی و بیماریهای کلاژن واسکولار همزمان (مثل لوپوس ) در خطر بیشتری واسه نوتروپنی هستن. CBC رو منظم نمایشگر کنین . در بیماران با جریان خون کلیوی پایین (مثل تنگی شریان کلیوی یا مشکل قلبی) یا کسائی که GFR اونا وابسته به حضور آنژیوتانسین IIه ، مصرف این داروها می تونه باعث بدتر شدن کارکرد کلیوی و افزایش سرم کراتینین و گاه هاً اولیگوری، مشکل زیاد کلیوی و ازتمی شه. افزایش جزئی مقادیر سرم کراتینین در اوایل مصرف اتفاق می افته. فقط در بیماران با کم شدن قابل توجه یا پیش رونده کارکرد کلیوی مصرف دارو رو قطع کنین. در تنگی شدید آئورت به دلیل کاهش پرفیوژن کرونر با احتیاط مصرف شن. شروع درمان در بیماریهای ایسکمیک قلب یا عروق مغزی به خاطر احتمال افت فشار با احتیاط کافی انجام بشه. در بیماران با کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک و تنگی شریان کلیوی با احتیاط به کار رود. در موارد تنگی دوطرفه شریان کلیوی مصرف این داروها پیشنهاد نمی شه. در موارد مشکل کلیوی با احتیاط و با تنظیم دوز استفاده شه. مصرف داروها در سه ماهه دوم و سوم بارداری باعث آسیب و حتی مرگ جنین می شه پس بهتره که مصرف این داروها قطع شه.

اشکال دارویی:

: Tablet: 2.5, 5, 10, 20mg

طبقه بندی فارماکولوژیک:

: مهارکننده ACE طبقه بندی درمانی: کاهنده فشار خون طبقه بندی مصرف در بارداری: رده C (D در سه ماهه دوم و سوم بارداری) ملاحظات اختصاصی ۱- مصرف داروهای مدر ۳-۲ روز قبل از شروع درمان با انالاپریل باید قطع شه تا خطر کمی فشار خون کم بشه. اگه فشار خون به طور مناسبی قابل کنترل نبود، باید مصرف مدرها رو دوبارهً شروع کرد. ۲- قبل از درمان، باید شمارش کامل و افتراقی گلبولهای سفید خون هر دو هفته به مدت سه ماه و بعد به طور دوره ای انجام شه. ۳- در مریضایی که انالاپریل مصرف می کنن، ممکنه پروتئینوری و سندرم نفروتیک بروز کنه. ۴- انالاپریل رو میشه قبل از غذا، طی اون و یا بعد از غذا مصرف کرد، چون به نظر نمی رسه غذا بر جذب دارو تأثیری داشته باشه. نکات قابل پیشنهاد به مریض ۱- موارد زیر رو به اطلاع دکتر برسونین : احساس منگی مخصوصا در روزای اول (تا مقدار مصرف رو تنظیم کنه)، علائم عفونت، مانند گلودرد و تب (این دارو ممکنه تعداد گلبولهای سفید خون رو کم کنه)، تورم صورت یا اشکال در تنفس (انالاپریل ممکنه موجب آنژیوادم شه)، کاهش حس چشایی (ممکنه قطع مصرف دارو لازم شه). ۲- واسه دوری از بروز افت فشار خون اورتوستاتیک، به آرومی از جای خود بلند شین. ۳- قبل از مصرف داروهای بدون نسخه، مانند داروهای ضد سرماخوردگی، با دکتر مشورت کنین. مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده به دلیل مشکل در کلیرانس انالاپریل ممکنه به مقادیر کمتر این دارو احتیاج دارا باشن. مصرف در کودکان: بی ضرری و تاثیر مصرف این دارو در کودکان ثابت نشده. به هنگام تجویز انالاپریل منافع دارو بر مضرات اون سنجیده شه. مصرف در شیردهی: ترشح انالاپریل در شیر مادر مشخص نیس. قطع شیردهی در دوران مصرف این دارو پیشنهاد می شه. مصرف در بارداری: مرگ جنین در صورت مصرف در سه ماهه دوم و سوم بارداری ممکنه اتفاق بیفته. مشکلات جانبی اعصاب مرکزی: سردرد ، سرگیجه، خستگی، بی خوابی. قلبی- عروقی: افت فشار خون اورتوستات یه، برادیکاردی پوست: بثورات پوستی. دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، دردهای شکمی. ادراری- تناسلی: مشکل کارکرد کلیوی. خون: نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، آگرانولوسیتوز، ضعیف کردن مغز استخون. بقیه مشکلات: سرفه ، آنژیوادم. توجه: در صورت بروز نوتروپنی یا مشکل کلیوی ، باید مصرف دارو قطع شه. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: کمی فشار خون. درمان: بعد از مصرف زیاد دارو، باید معده رو با واداشتن مریض به استفراغ یا شستشوی اون تخلیه کرد. واسه کاهش جذب، ذغال فعال به دنبال استفراغ به مریض داده می شه. در موارد شدید همودیالیز انجام میشه. درمان بعدی معمولاً علامتی وحمایتیه.

.

منبع :

اناستروزول | اطلاعات دارویی

موارد مصرف اناستروزول

Anastrozole در درمان سرطان پستون پیشرفته و به صورت درمان کمکی در مراحل اولیه سرطان پستون و در زنان یائسه با دوز یه میلی گرم در روز به صورت خوراکی تجویز می شه. در بیماران گرفتار به بیماریای بدون گیرنده استروژنی جواب درمانی غیر متحمله. درمان کمکی می تونه تا ۵ سال موندگاری یابد هر چند طول مدت درمانی بهینه غیر مشخصه.

کارکرد اثر اناستروزول

یه کنترل کننده قوی و انتخابی غیر استروئیدی سیستم آروماتاز (سیستم سنتز استروژن) هستش که آندروژنای آدرنال رو در بافتای محیطی به استروژن تبدیل می کنه.

فارماکوکینتیک اناستروزول

Anastrozole به سرعت و تقریباً به طور کامل از راه گوارشی جذب می شه و بالاترین درجه غلظت پلاسمائی اون طی ۲ ساعت بدست میاد. غذا باعث کاهش سرعت جذب می شه اما این مورد از دید بالینی مهم نیس. Anastrozole به اندازه ۴۰% به پروتئینای پلاسما وصل می شه. در کبد متابولیزه می شه و از راه ادرار دفع می شه که بیشترً به شکل متابولیت هاس. نیمه عمر حذف پایانی اون حدود ۵۰ ساعته و غلظتای پایدار اون بعد از حدود ۷ روز در مریضایی که روزانه یه دوز گرفتن بدست میاد.

مشکلات جانبی اناستروزول

شایع ترین آسیب جانبی حاصل مشکلات گوارشیه از جمله بی اشتهایی و حالت تهوع و استفراغ و اسهال، گر گرفتگی، سر گیجه، خواب آلودگی، سردرد و راشای پوستی. از دیگر مشکلات جانبی میشه به نازک شدن موها، خشکی واژن و خونریزی، ادم، تنگی نفس، درد عضلانی و درد مفاصل، شکستگیای استخوانی، تب، زیاد شدن وزن، لوکوپنی و سندرم شبه آنفولانزا اشاره کرد. در بعضی بیماران مشکل در مقادیر آنزیمای کبدی، ترومبوآمبولی و افزایش کلسترول کامل دیده شده. موارد بسیار نادری از سندرم استیون- جانسون دیده شده. مصرف این دارو در زنان غیر یائسه (مخصوصا در افراد حامله) ممنوعه.

داروای هم گروه اناستروزول


Vinblastine


Vincristine


Vinorelbine


Interleukin-2


Alemtuzumab


Abarelix


Altretamine


Arsenic


Asparaginase


Azacitidine


Bevacizumab


Bexarotene


Bicalutamide


Bleomycin Sulfate


Bortezomib


Busulfan


Cabazitaxel


Capecitabine


Carboplatin


Carmustine


Cetuximab


Chlorambucil


Cisplatin


Cladribine


Clofarabine


Cyclophosphamide


Cytarabine


Dacarbazine


Dactinomycin


Dasatinib


Daunorubicin


Decitabine


Denileukin Diftitox


Docetaxel


Doxorubicin


Epirubicin


Erlotinib


Estramustine


Etoposide


Everolimus


Exemestane


Floxuridine


Fludarabine


Fluorouracil


Flutamide


Fulvestrant


Gefitinib


Gemcitabine


Gemtuzumab Ozogamicin


Goserelin


Histrelin


Hydroxyurea


Ibritumomab Tiuxetan


Idarubicin


Ifosfamide


Imatinib


Irinotecan


Ixabepilone


Lapatinib


Letrozole


Leuprorelin


Lomustine


Megestrol


Melphalan


Mercaptopurine


Methotrexate


Mitomycin


Mitotane


Mitoxantrone


Nelarabine


Nilotinib


Nilutamide


Oxaliplatin


Paclitaxel


Panitumumab


Pazopanib


Pemetrexed Disodium


Pentostatin


Procarbazine


Rituximab


Sorafenib


Streptozocin


Sunitinib


Tamoxifen


Temozolomide


Teniposide


Tioguanine


Topotecan


Toremifene


Tositumomab


Trastuzumab


Triptorelin


Ofatumumab


Pralatrexate


Romidepsin


Vorinostat


Nitrogen Mustard


Vandetinib


Avelumab

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش اطلاعات دارویی سایت

 • نسخه پرینت
 • ارسال به دیگری
  • اشتراک در تویئتر
  • اشتراک در لینکداین

۰۴ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعات دارویی
اناستروزول – آکااناستروزول – آکا

 • اشتراک
 • گزارش تخلف
 • ۰ محبوب

 • فال حافظ

  فال انبیاء

  فال روزانه

  فال تاروت

  فال چوب

  طالع هندی

  استخاره با قرآن

  تعبیر خواب

  فال عطسه

  فال قهوه

  فال ازدواج

  مطالب خنده دار

  اس ام اسا

  پ ن پ

 • قیمت موبایل

  قیمت تبلت

  تیتر روزنامه ها

  روزنامهای ورزشی

  روزنامهای اقتصادی

  اخبار داغ

  قیمت خودرو

  لیگ فوتبال

  قیمت سکه و طلا

  شاخص بورس

  وضعیت آب و هوا

 • امتحان سن عقلی

  تست تشخیص رنگ

  تست یکی بودن نام

  تست زبون انگلیسی

  تست سن عقلی

  تست goleman

  تست IQ 2018

  تست IQ 2019

  بهترین شغل واسه من

  به کجای دنیا باید سفر کنم

  چه حیوونی هستی

  رادار شخصیت شغلی

  چپ مغز یا راست مغز

 • فال
 • بازار
 • تست هوش آنلاین

 • اکاایران
 • تعرفه تبلیغات
 • تبلیغات در سایت
 • تماس با ما
 • نقشه سایت
 • rss

سلامت ، درمان بیماریا ، مقالات پزشکی ، اطلاعات دارویی ، تغذیه ، رژیم درمانی

0 تا 100 آزمایشگاه را از ما بخواهید

علمینوگستر شرکتی در زمینه تامین تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی می باشد.

با توجه به اینکه کیفیت , دقت و قیمت از مهمترین پارامترها در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی می باشد, تمام تلاش خود را بکار بسته ایم تا نیازهای آزمایشگاه های کشور را با توجه به حساسیت دانشمندان , محققان و داروسازان گرامی با محدودیت های موجود در این زمینه مرتفع نماییم.

هدف ما ارائه برترین برندهای تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه شیمیایی با بهترین قیمت ها می باشد.

 

هر آنچه شما در آزمایشگاه و تحقیقات نیاز دارید :

 

مرحله اول:

تولید و فروش انواع سینک ضد اسید آزمایشگاهی از جنس های پلیمری , استیل , سرامیکی و پلی پروپیلنی در ابعاد مختلف

شیرآلات آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمیایی و میکروبی

 

در مرحله دو :

شرکت علمینوگستر آماده ارائه انواع تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی از قبیل دوش و چشم شوی اضطراری در انواع مختلف دوش و چشم شوی کامل , دیواری و رومیزی در جنس های گالوانیزه , استیل 316 و 304 ضد زنگ می باشد.

 

در مرحله سوم تامین تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی :

این مرکز با دارا بودن تعداد زیادی نمایندگی تجهیزات آزمایشگاهی با تنوع اقلام بالا آماده ارائه خدمات به کارخانه های داروسازی , پتروشیمی و آب و فاضلاب  و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد.

 

 

انواع تجهیزات قابل ارائه :

 

 1. نمایندگی سمپلر آزمایشگاهی و دیسپنسرها, انواع سمپلر متغییر و ثابت , نمایندگی سمپلر دراگون , سمپلر برند , سمپلر اپندورف , سمپلر مولتی کانال 8 کاناله

 

 1. 2. سانتریفیوژ آزمایشگاهی طرح های زیگما و هتیش 8 و 16 شاخه با دور 4000 و بالاتر بدون لرزش و مناسب پی آر پی , دارای نمایشگر فول دیجیتال و 18 ماه گارانتی

 

 1. واردات و فروش نوار پارافیلم آزمایشگاهی آمریکایی

 

4.نمایندگی انواع فیلتر آزمایشگاهی , فیلتر سرسرنگی و ممبران غشایی و کاغذ صافی در جنس و ابعاد و منافذ مختلف برندهای فیلتربایو , ممبران سلوشن , چم پلاس , سارتریوس

 

 1. شیشه آلات آزمایشگاهی از برندهای گلسکو و زیماکس

* همچنین این مرکز توانایی ساخت ظروف آزمایشگاهی از جنس شیشه پیرکس (بروسیلیکات ) و کوارتز طبق نقش دارا می باشد.

 

فروش انواع هات پلیت استیرر , دستگاه آنالیز آب , آون و انکوباتور , اتوکلاو  و ترازو آزمایشگاهی و…

 

مرحله چهارم تامین و واردات و فروش انواع مواد شیمیایی و محیط کشت :

 

 

 

 

 

این مرحله به دلیل وجود مواد متفرقه و تقلبی و غیر قابل اطمینان از حساسیت خاصی برخورد است .

شرکت علمینوگستر واردکننده مواد مرک آلمان اصلی و انواع محیط کشت میکروبی و سلولی  از برندهای کیولب و گیبکو و شارلو از معتبرترین مراکز فروش مواد شیمیایی در تهران و ایران می باشد.

*برای استعلام قیمت مواد شیمیایی و محیط کشت موجود و وارداتی با ما تماس حاصل نمایید.

 

 

*همچنین این مرکز آماده فروش انواع مواد شیمیایی ایرانی در پک های مختلف می باشد.

 

 

مرحله ارسال و بسته بندی:

 

مواد شیمیایی و تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی به دلیل احتمال شکست وخورندگی مواد و دقت تجهیزات نیازمند انتخاب روش ارسال و بسته بندی مناسب می باشد.

هزینه  ومدت زمان ارسال نیز از موارد مهم در این بخش می باشد که برای رضایت مشتریان گرامی به آن توجه می شود.

*به انواع روش های ارسال در سایت علمینوگستر اشاره شده است.

 

مرحله نهایی خدمات گارانتی و پاسخگویی:

 

شرکت علمینوگستر بعد از فروش نیز در کنار مشتریان آماده پاسخگویی و ارائه خدمات پس از فروش تا حصول آسودگی خاطر و اطمینان مشتریان می باشد.

 

برای مشاوره در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مناسب و استعلام قبمت و سفارش و واردات و خدمات پس از فروش با همکاران ما در مرکز علمینوگستر تماس حاصل نمایید.

 

 

 

سایت علمینوگستر :

 

www.ELMINOGOSTAR.com

 

شماره های تماس :

 

 

66969924_021 

      66405180_021 

 

شماره شبکه اجتماعی مثل واتس آپ:

940_944_09200