منابع و ماخذ مقاله b (3130)

4-4) زنجیره ارزشی LNG674-5) آیا LNG یک سوخت ایمن است؟704-6) استفاده از انرژی سرد LNG714-7) اصطلاحات علمی سوخت های دیگر754-7-1) ترکیبات LNG754-7-2) ترکیبات میعانات گاز طبیعی754-7-3) ترکیبات LPG76فصل 5: آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه ارشد b (3131)

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و سلامت روانی دانشجویان است و اینکه آیا بین کمال گرایی و سلامت روانی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد و اینکه آیا کمال گرایی بالایی می تواند در سلامت روانی دانشجویان تأثیر مثبت داشته باشد. 2-5-1- اهداف جزئی تحقیق : ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه ارشد b (3132)

1-9 ارتقاء کیفیت اکسید گرافن ……………………………………………………………………………………………………….21?-?? ویژگی های گرافن ………………………………………………………………………………………………………………..221-11 کاربرد گرافن ………………………………………………………………………………………………………………………..231-12 رهایش …………………………………………………………………………………………………………………………………251-12-1 سیستم رهایش و گوارش در سگ…………………………………………………………………………………………26فصل دوم_ اکسی تتراسایکلین و جذب سطحی ………………………………………………………………………………….272-1 آنتی بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………………………….282-1-1 تاریخچه آنتی بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………..282-1-2 انواع آنتی‌بیوتیکها و مکانیسم اثر …………………………………………………………………………………………….292-2 تتراسایکلین …………………………………………………………………………………………………………………………….302-3 اکسی تتراسایکلین ……………………………………………………………………………………………………………………302-3-1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود b (3133)

2-6- سلنیوم182-6-1- اعمال آنتی اکسیدانی ترکیبات سلنیوم182-6-1-1- مکانیسمهای آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی سلنیوم192-6-1-2- مکانیسمهای آنزیمی آنتی اکسیدانی و غیر آنتی اکسیدانی سلنیوم202-6-2- جذب سلنیوم212-6-3- انتقال و ذخیره سازی سلنیوم212-6-4- دفع سلنیوم212-6-5- مسمومیت با سلنیوم222-7- نانوسلنیوم222-7-1- مزایای نانوسلنیوم232-7-2- مزیت نانوذرات دارویی232-8- تفاوت ترکیبات سلنیوم با نانو ذرات سلنیوم232-9- آشنایی با نانوتکنولوژی252-9-1- ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه b (3134)

1-1- مقدمه 3 1-2- نئوپلاسم4 1-3- سارکوم رحمی4 1-3-1- لیومیوسارکوم4 1-4- میوم ها6 سایت منبع 1-4-1- طبقه بندی میوم ها7 1-4-2- شیوع میوم در ایران8 1-4-3- عوامل خطرزا8 1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها11 1-4-5- ژنتیک میوم ها12 1-5- هموستاز13 1-6- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک15 1-7- هموستاز و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد b (3135)

1-1- مقدمه 3 1-2- نئوپلاسم4 1-3- سارکوم رحمی4 1-3-1- لیومیوسارکوم4 1-4- میوم ها6 1-4-1- طبقه بندی میوم ها7 1-4-2- شیوع میوم در ایران8 1-4-3- عوامل خطرزا8 1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها11 1-4-5- ژنتیک میوم ها12 1-5- هموستاز13 1-6- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک15 1-7- هموستاز و سرطان18 1-8- ادامه مطلب…

توسط 92، قبل